Urinvejssygdomme

Cystoskopi (kikkertundersøgelse af blæren)Cystoskopi (kikkertundersøgelse af blæren)Urinvejssygdomme forekommer heldigvis ikke særligt ofte hos danske heste. Disse lidelser kan have mange årsager og kan stamme fra en eller flere steder i urinvejene (nyrer, urinledere, blære og ydre kønsorganer). Undersøgelse er baseret på årsagsbestemmelse, diagnose og specifik behandling.

Et typisk forløb starter med grundig gennemgang af historien med ejeren og en klinisk undersøgelse. Herefter udtages blod- og urinprøver og afhængig af disse resultater lægges en strategi for videre udredning som kan inkludere ultralydsscanning, cystoskopi (kikkertundersøgelse af blære), røntgenundersøgelse, rektalundersøgelse og biopsi. Behandling og opfølgning tilpasses diagnose samt ejers behov.UrinprøveUrinprøveUrin'sand' skyllet ud af blærenUrin'sand' skyllet ud af blæren