Kontrakt/embryotransplantation

Nedenfor kan du læse om principperne i Højelse Hestekliniks embryotransplantations-kontrakt.

Udgifterne består af følgende poster:

  • Insemineringsomkostninger for donorhoppen pr. brunst.
  • Skylning af donorhoppen pr. gang
  • Overførsel af embryon pr. gang
  • Betaling for opstaldning og behandling af eventuelle egne recipienthopper
  • Betaling for håndtering samt evt. leje af en recipienthoppe. (Denne udgift afkræves kun ved positiv drægtighedsscanning på dag 45).
  • Alt ansvar og omkostninger vedr. en lejet hoppe påhviler i lejeperioden donorhoppens ejer/lejeren. Det forventes at lejede hopper returneres i december måned året efter fødsel i sund og brugbar stand.

For nærmere detaljer vedr. kontrakten kontakt venligst Højelse Hesteklinik.

Her kan du finde Steen Bo's power-point-foredrag fra 2018.
Der er mange facts og statistiske oplysninger, der kan være nyttige hvis du overvejer ET.