Kontrakt/embryotransplantation

Nedenfor findes link til "Online-kontrakter" angående Embryotransfer. samt informations dokumenter omhandlende embryotransfer- og inseminerings proceduren

Der er to online-kontrakter: Der skal vælges mellem ET eller ET inklusiv inseminering:

1: Online aftale: Embryotransfer kontrakt, hvis der alene ønskes ET-Flush / Embryotransfer

2: Online aftale: Inseminering plus Embryotransfer kontrakt , hvis man ønsker både inseminering og ET-flush

Det er nødvendigt at udfylde de relevante "Online-kontrakter" før klinikken kan påtage sig opgaven med inseminering eller ET-flush af din hoppe

Du kan læse om principperne ved embryotransfer i Højelse Hestekliniks 2020 ET dokument.
Du kan læse om principperne ved inseminering i Højelse Hestekliniks "informations-dokument INS"

Udgifterne ved ET består som udgangspunkt af følgende poster:

  • Insemineringsomkostninger for donorhoppen pr. brunst.
  • Skylning af donorhoppen pr. gang
  • Overførsel af embryon pr. gang
  • Betaling for scanning, opstaldning og behandling af eventuelle egne rugehopper
  • Betaling for håndtering samt evt. leje af en rugehoppe. ("45 dages rugehoppe-Fee"),(Denne udgift afkræves kun ved positiv drægtighedsscanning på dag 45).
  • Alt ansvar og omkostninger vedr. en lejet hoppe påhviler i lejeperioden donorhoppens ejer/lejeren. Det forventes at lejede hopper returneres i fra 15-31 marts året efter fødsel i sund og brugbar stand.

For nærmere detaljer vedr. kontrakten kontakt venligst Højelse Hesteklinik.

_________________________________________________________________________

Her kan du finde Steen Bo's power-point-foredrag fra 2018.
Der er mange facts og statistiske oplysninger, der kan være nyttige hvis du overvejer ET.