OPU /ICSI ------ Reagensglasbefrugtning

Nedenfor findes link til "Online-kontrakten" angående OPU / ICSI. samt informations-dokument omhandlende OPU /ICSI (Reagensglasbefrugtning) proceduren


Det er nødvendigt at udfylde "Online-kontrakten" før klinikken kan påtage sig opgaven med at foretage OPU / ICSI på din hoppe

Der skelnes mellem to modeller: (se Informations-dokument OPU/ICSI
1: Pakke-model som inkluderer 3 seancer af OPU / ICSI
2: Prislistemodel hvor der betales pr ydelse

Udgifterne ved OPU / ICSI består som udgangspunkt af følgende poster:

  • OPU (ægopsamling) fra donorhoppen
  • ICSI (injektion af sæd ind i selve ægget)
  • Tillæg pr overførbar blastocyst
  • Tillæg pr overførsel af overførbar blastocyst til rugehoppe
  • Rugehoppe-fee ved 45 dages drægtighed.(Denne udgift afkræves kun ved positiv drægtighedsscanning på dag 45).
  • Alt ansvar og omkostninger vedr. en lejet hoppe påhviler i lejeperioden donorhoppens ejer/lejeren. Det forventes at lejede hopper returneres i fra 15-31 marts året efter fødsel i sund og brugbar stand.

For nærmere detaljer vedr. kontrakten kontakt venligst Højelse Hesteklinik.