Registrering af følFor at sikre korrekt journalisering og indberetning til respektive avlsforbund er det nødvendigt, at hoppens ejer ved indlevering af hoppen på inseminerings-stationen medbringer hestens pas/registeringsattest.
Desuden beder vi alle hoppeejere om at udfylde og underskrive stationskontrakten, som findes under punktet stationskontrakt.
Endvidere er det en fordel at have klarhed over hoppens reproduktions-, vaccinations- og ormestatus, så eventuelle spørgsmål kan besvares ved indleveringen af hoppen.

For at undgå fejl ved indberetning til diverse avlsforbund, indberetter hingsteejer eller Højelse Hesteklinik alle bedækninger.