Luftvejslidelser og smitsomme sygdomme

Luftvejsproblemer:
Vores heste tilbringer i vinterhalvåret megen tid indendørs pga. vejret. Udover de smitsomme sygdomme, er den mest typiske luftvejslidelse hos heste allergisk bronchitis eller astma, der går under navnet Recurrent Airway Obstruction (RAO). Dette er en sygdom i de nedre luftveje, hvilket betyder at luftrør og lunger er involverede. Sygdommen er ofte forårsaget af flere faktorer såsom allergi, støvirritation, infektion mv.

RAO er kronisk og forårsager forsnævring af luftvejene, spasmer af bronkierne, øget risiko for infektion pga. slimhindeirritation og på sigt arvævsdannelse i lungerne. Hestens symptomer er nedsat præstation, forpustethed, udspilede næsebor, host og synlig brug af mavemuskulaturen under udånding. Diagnosen stilles ved klinisk luftvejsundersøgelse, arbejdsprøve, kikkertundersøgelse af luftvejene og skylleprøve af lungerne. Blodprøver udtages som regel for at undersøge for underliggende allergi og infektion. Behandling er aggressiv støvsanering (se herunder), samt medicinering efter dyrlægens vurdering.

Heste med tendens til astma og allergi generes af støvpartikler. Både fordi støvet irriterer de fine slimhinder i luftvejene og gør dem mere sårbare, men også fordi støv ofte indeholder partikler der kan give allergi. Alle heste har derfor gavn af minimering af støv. For den raske hest kan problemer forebygges og for risikohesten kan behandling ofte nedsættes med god støvsanering.

Fem råd til støvsanering:
1) Udluftning. Dette er essentielt for et sundt staldmiljø, men undgå træk da det hvirvler støv op og nedkøler hestene.
2) Vand staldgangen før du fejer.
3) Luk hestene ud mens stalden muges og strøs.
4) vælg boksmadras og stråfoder, der støver mindre.
5) fodring af stråfoder fra gulvniveau.

Smitsomme sygdomme
Jo flere heste der står sammen, jo mindre udluftning og jo mere færdsel med hestene, hvilket leder til større risiko for besætningsudbrud af smitsomme sygdomme. Derfor er vinterhalvåret tiden hvor virus- og bakterieinfektioner stortrives.

Typiske virussygdomme er influenza, herpes og equin arteritis (EVA). Fælles for disse er feber og nedstemthed, som ofte er eneste tegn på en virusinfektion. Andre tegn kan være klart flåd fra næsen, tør hosten, hævede ben, røde øjne, diarre, nældefeber og inkoordination. Hesten kan vaccineres mod virusinfektioner og vaccination beskytter ofte hesten mod infektion eller medfører kortere og mildere sygdomsforløb. Behandling er centreret omkring støtteterapi med varmt miljø, god mad og feber nedsættelse.

Typiske bakteriesygdomme er forårsaget af streptokokker herunder kværke som kan være meget smitsomt. Det første tegn er høj feber (over 39,0 C), som efter et par dage følges af gult, lugtfri næseflåd, hævede lymfekirtler under kæben, og manglende appetit. Der kan i øjeblikket ikke vaccineres mod streptokokker hos heste her i Danmark. Behandling er kontroversiel men er som regel centreret omkring støtteterapi som for virusinfektioner.

For alle smitsomme sygdomme er der tre nøgler til et kort sygdomsforløb: oplysning, isolation og hygiejne. Læs mere herom på vores afsnit om smitsomme sygdomme.

Ved mistanke om smittefarlig sygdom i stalden anbefales det, at dyrlæge og staldleder hurtigst muligt afholder et strategimøde for at maksimere hestenes trivsel samt undgå forvirring og uenighed hesteejerne iblandt.