Fyraftensmøde d. 27-03-2023 kl 19-21 på Højelse Vinkælder

 

Avleraften / Klientaften

 

mandag den 27. marts 2023 kl. 19.00-21.00

på Højelse Vinkælder,  Højelsevej 23, 4623 Lille Skensved

 

 

Vi glæder os til forår og avlssæsonen, og optakten er - traditionen tro - en hyggelig og faglig aften med hoppe/hingste-ejere og andre hesteinteresserede.

Tilmelding er nødvendig (senest d. 24. marts) meget gerne via vores hjemmeside www.get2vet.dk 

Alle er velkomne, og I må meget gerne invitere andre med, bare klinikken får besked.

 

Vi har i år inviteret Malene Munk fra Euro Hingstesæd.

Malene har om nogen fingeren på pulsen i forhold til trends, når det gælder valg af hingst. 
Qua sit job som formidler af nationalt og internationalt hingstesæd, har Malene stor indsigt i, hvad der rører sig i avlerverdenen, og vi er sikre på at hun vil være en inspiration for nogle af os i det til tider svære hingstevalg.
Malene vil også fortælle lidt om nogen af de udfordringer hun står overfor med CHR og Traces.
 

Mange af jer husker nok at vi tidligere har haft fornøjelsen af Malenes store viden, og vi glæder os til at høre mere og høre nyt.
Aftenen er tænkt som en debataften, hvor alle spørgsmål er velkomne og forsøges besvaret efter bedste evne.

 

Der vil selvfølgelig også være lidt generel information fra os selv, med nyt fra dagligdagen på stutteriet og i praksis generelt.

Vi vil blandt andet følge op på nogle af de regler, vi informerede om sidste år, og som stadig kan skabe lidt forvirring; konsumstatus, udmelding af fødekæden, medicin lovgivning, CHR, Traces, samt ikke mindst afholdelse af medicinhåndteringskursus.

 

Vi glæder os til at se jer – alle er velkomne.