Steen Bo Larsen

Steen Bo Larsens primære interesseområde er reproduktion og avlsarbejde som Steen Bo beskæftiger sig med både professionelt og privat, hvor han er indehaver af Stutteri MI med Dansk Varmblodsavl. Professionelt deltager Steen Bo løbende i efteruddannelse indenfor hestens reproduktion og har blandt andet været på kurser og videreuddannelse i Australien, Argentina, Brasilien, New Zealand, Sverige, Holland, Tyskland og USA. Udover hans store interesse for embryotransfer er Steen Bo aktivt involveret i forskning omkring management af problemhopper.

Steen Bo står for arbejdet omkring tapning og forarbejdning af frostsæd. Herudover deltager Steen Bo i almen hestepraksis og tandarbejde.

Steen Bo er politisk involveret i danske hestedyrlæger og har i denne henseende været formand for Sektion Vedrørende Hest i den danske dyrlægeforening (Danish Equine Veterinary Association) i to perioder. Desuden er han instruktør på Inseminøruddannelsen samt ofte engageret som syn- og skønsmand.

Steen Bo er medejer af Højelse Hesteklinik.

Steen Bo tapper hingstSteen Bo tapper hingstSteen Bo assisterer ved folingSteen Bo assisterer ved foling