Smitsomme sygdomme

De fleste smitsomme sygdomme herhjemme er forårsaget af luftvejsinfektioner men inkluderer også mave-tarminfektioner og hudproblemer. Fælles for disse er en samlet strategi på opstaldningsstedet og at specifik diagnose altid er kilden til hurtig kontrol af sygdommen. Fordi specifikke sygdomme ikke smitter på samme måde er individuel dyrlægerådgivning absolut nødvendig ved mistanke om smitsom sygdom. Herunder er beskrevet generelle tiltag man bør foretage indtil dyrlægeundersøgelse og laboratoriesvar foreligger.

1) Isolation –den syge hest bør adskilles fra andre heste øjeblikkeligt. Al omgang med denne hest skal foregå efter alle andre heste er tilset/fodret/muget osv.

2) Hygiejne –efter omgang med den syge hest bør man tage bad og skifte tøj. Fodtøj og redskaber skal vaskes i desinficerende sæbe. Fordi virus, bakterier og svampe lever godt i fugtigt miljø, bør vandtrug/kop/spand desinficeres dagligt for at nedsætte smitterisiko.

3) Sund fornuft/omtanke –er det allervigtigste. Husk at informere alle om risiko for smitsom sygdom og sikre, at alle ved præcis, hvordan de skal forholde sig. Desværre kan det ikke undgås at kontrol af smitte er tids- og arbejdskrævende, hvorfor mange slækker på reglerne. Det er ALTID mangel på isolation og hygiejne, der resulterer i spredning af sygdommen.

Her er link til Dyrlægeforeningens foldere:Føl med typisk kværkebyldFøl med typisk kværkebyld