Vaccination"Det er bedre at forebygge end at helbrede""Det er bedre at forebygge end at helbrede"Det anbefales at vælge det vaccinationsprogram, der passer til dit behov. Faktorer der kan spille ind her er graden af smittepres på hesten, om hesten skal deltage i nationale eller internationale stævner eller om er den drægtig.

Den bedste beskyttelse opnås, hvis alle heste i besætningen følger samme vaccinationsplan. De mest almindelige sygdomme, der vaccineres mod i Danmark netop nu er influenzavirus, stivkrampebakterier (tetanus), equin herpesvirus (EHV) og equin arteritis virus (EAV)

Influenzavirus
Hesten er afhængig af et højt antistofindhold i blodet
for at nedsætte smittepresset i hestepopulationen og give et mildere sygdomsforløb i tilfælde af infektion.

Stivkrampebakterier (Clostridium tetani)
Vaccinen mod stivkrampe anvendes ofte i kombination med influenzavaccinen og beskytter effektivt mod stivkrampe, som ofte har en dødelig udgang hos heste. Heste er 1000 gange mere følsom for stivkrampe end mennesker, og man bør revaccinere ved dybe eller inficerede sår.

Equin Herpesvirus (EHV/abortvirus)
For at beskytte den drægtige hoppe mod abort som følge af herpesvirus anbegfales det at vaccinere hoppen i starten af 5., 7. og 9. drægtighedsmåned. Det er vigtigt at hoppen har fået den første vaccine INDEN den er fulde 5 måneder henne. Hopper fra risikobesætninger, dvs. med heste til stævne, og hyppig udskiftning er mest udsat.

Equin arteritisvirus (EAV/blodvirus)
EAV er en virussygdom, der kan give abort hos drægtige hopper. Vaccination kan foretages i Danmark som en basisvaccination med efterfølgende årlige revaccinationer. Vaccinen er ikke godkendt til drægtige hopper, men man kan minimere smitterisikoen ved at vaccinere ikke-drægtige heste i risikobesætninger. Ikke-vaccinerede kønsmodne hingste kan inficeres og blive livsvarige smittebærere og sprede virus gennem sæden. Denne risiko kan elimineres, hvis hingsten vaccineres mod EAV inden den bliver kønsmoden.

Generelt
Optimalt basisvaccineres hele besætningen med efterfølgende halvårlige vacciner mod influenza/ stivkrampe og herpesvirus. En basisvaccination er to vacciner med 3 - 12 ugers interval plus en vaccine efter yderligere 6 måneder, men man skal være opmærksom på, at de enkelte forbund kan have forskellige bestemmelser.

Det anbefales under alle omstændigheder, at heste der er under 4 år gamle, heste der er meget til konkurrence, eller på anden måde i kontakt med mange nye heste vaccineres halvårligt.

Drægtige hopper vaccineres ca. 1 måned før foling mod influenza/stivkrampe.

Pr 1-1-2013 træder nye vaccinationsregler i kraft. Dansk Ride Forbund opdaterer pr. 1. januar 2013 reglerne for basis-vaccination af heste, der skal starte stævner under rideforbundet. Reglerne for basis-vaccination af heste bliver enslydende med FEI’s regler. Vaccinations-strategien opdateres på baggrund af nyeste forskning omkring hestenes immunstatus ved forskellige vaccinations-strategier, hvor den nuværende strategi har vist sig ikke at være fuldt dækkende.

Heste, der er basis-vaccineret efter 1. januar 2005
Heste, der er basis-vaccineret efter 1. januar 2005, skal være vaccineret efter følgende strategi:
• Basis-vaccination: to vaccinationer med 21-92 dages mellemrum
• Booster-vaccination: én vaccination indenfor 6 måneder og 21 dage efter den anden basis-vaccination
Herefter skal hesten vaccineres årligt (senest på årsdagen efter sidste vaccination).
Der skal gå mindst 7 dage fra en hest er vaccineret, og til den ankommer til stævne.

Heste, der er basis-vaccineret før 1. januar 2005
Heste, der er basis-vaccineret før 1. januar 2005, hvor de årlige re-vaccinationer er regelret fulgt, skal ikke have ny basis-vaccination, men må fortsat starte på baggrund af to basis-vaccinationer med 21-92 dages mellemrum.

Overgangsordning
Indtil 1. januar 2013 kan hestene starte nationale stævner på baggrund af de gamle vaccinationsregler. Herefter skal alle heste, som er basis-vaccineret efter 2005, være vaccineret i henhold til de nye regler.

Internationale stævner under FEI
For heste, der skal starte internationale stævner under FEI, gælder samme regler som beskrevet ovenfor. Reglerne er allerede gældende og har været det siden 1. januar 2011. Hestene skal dog også være vaccineret indenfor 6 måneder og 21 dage (halvårligt) før stævnestart.
(http://www.rideforbund.dk/da/Hestevelfaerd/Vaccination.aspx)