Handelsundersøgelser

Mønstring på fast bund indgår i en handelsundersøgelseMønstring på fast bund indgår i en handelsundersøgelseDen Danske Dyrlægeforening har revideret den velkendte handelsattest. Det betyder, at der nu forud for en handelsundersøgelse skal udfyldes en forhåndsaftale mellem rekvirenten af undersøgelsen og Højelse Hesteklinik. Rekvirenten er enten køber eller sælger og dette skal disse parter aftale indbyrdes inden,- det er altid rekvirenten, der betaler for undersøgelsen. Hvis køber og sælger aftaler, at undersøgelsen skal betales af en af parterne, hvis hesten findes anbefalet til køb, og den anden part, hvis den ikke findes anbefalet til køb er det stadig rekvirenten der skal betale. Parterne må da efterfølgende afregne indbyrdes. Aftalen mailes til rekvirenten og vedkommende skal returnere den udfyldt og underskrevet. Et andet nyt punkt i handelsattesten er muligheden for gennemførelse af en rideprøve af hesten - om dette ønskes skal der også tages stilling til. Et eksempel på forhåndsaftalen kan ses via linket nederst på denne side.

Det er altid vigtigt at medbringe hestepas ved handelsundersøgelsen. Hvis undersøgelsen ønskes foretaget på opstaldningsstedet skal der være adgang til en ca. 20 m lang løbebane med jævnt, hårdt underlag til mønstring, en jævn gårdsplads eller lignende med hårdt underlag til at longere på samt blød ridebane, ridehus eller rotunde til longering. Hesten bør altid møde med korrekt skoning eller beskæring, så dyrlægen kan vurdere benstilling og hornkvalitet mest optimalt.

Eventuelle anmærkninger kan være af mere eller mindre klinisk betydning for hesten og der sammenfattes en konklusion, hvor risikoen ved køb af hesten vurderes og hesten enten bliver anbefalet til køb eller ikke anbefalet til køb under hensyntagen til den påtænkte brug af hesten. Selv om Højelse Hestekliniks dyrlæger på baggrund af stor erfaring i handelsundersøgelser og kendskab til forsikringsselskabernes procedurer forsøger at rådgive dig bedst muligt, kan der forsikringsteknisk være forskel på dyrlægens vurdering og om en anmærkning udløser et forsikringsforbehold. Det er derfor altid anbefalelsesværdigt at vente med at afslutte handelen, til forsikringsselskabet har accepteret hesten i forhold til køberens forventninger.

Højelse Hesteklinik anbefaler altid, at man udarbejder en købekontrakt, hvor man kan notere specifikke forhold vedrørende købet.