Hjertesygdomme

Undersøgelse af hjertet med arbejdsprøve og EKGUndersøgelse af hjertet med arbejdsprøve og EKGHjerteproblemer hos hest forekommer relativt sjældent. Hjerteproblemer karakteriseres enten som rytmeforstyrrelser (arytmier) eller mislyde og kan være medfødte eller erhvervede. Erhvervede lidelser kan have mange årsager, herunder infektion, strukturforandringer, mv. En hjerteundersøgelse starter med generel klinisk undersøgelse og grundig auskultation (lytte med stethoskop) af hjertet fra både højre og venstre side.

Herefter kan undersøgelsen udvides med en arbejdsprøve og EKG (kortlægning af hjerterytme) i hvile samt under arbejde. Blodprøver udtages for at undersøge for tegn på infektion samt hjertemuskelenzymer. Endelig kan man tage røntgen og foretage ultralydsscanning (echocardiografi) for at visualisere hjertets størrelse og strukturer. Terapi og prognose tilrettelægges alt efter kliniske fund.EKGEKG