Frostsæd

SædcellerSædcellerHøjelse Hesteklinik fortager nedfrysning af sæd fra et utal af hingste. Incitamentet for at producere frostsæd kan være mange, men de mest almindelige er, at hingsten skal virke i sporten sideløbende med avlen, at hingsten skal kastreres og man ønsker bevarelse af vigtigt avlsmateriale eller at der generelt ønskes et reservelager af sæd.

Produktion af frostsæd
Hingsten kan enten komme ambulant, eller blive opstaldet på stationen i perioden for indfrysning af sæden. Der går typisk 2 -3 uger inden sædfrysningen kan finde sted. I denne perioden tappes hingsten en del gange for at bedre dens sædkvalitet. Ligeledes er der sundhedsmæssige krav som skal opfyldes, hvor sæden tjekkes for indhold af bakterier generelt og specifikt for kønssygdommene CEM og ofte også EAV.

Der produceres normalt 10-15 insemineringsdoser pr. tapning, og der tappes typisk hver anden dag.
En insemineringsdosis fra hver nedfrysning tøs op igen efter et par dage, for at kontrollere kvaliteten.

Opbevaring af frostsæd
Efter nedfrysning af sæden opbevares den på Højelse Hesteklinik i specielle beholdere med flydende kvælstof ved minus 173 grader. Stationen opbevarer ligeledes frostsæd fra hingste, som er tappet andre steder i Verden. Omkostningen for opbevaring af sæd afregnes i forhold til, hvor mange insemineringsdoser der opbevares over en vinter.

Frostsæd, der opbevares på Højelse Hesteklinik kan sendes til andre klinikker og kunden betaler for pakning og forsendelse af sæden. Samtidig registres det i Klinikkens computer, hvem der har modtaget sæden og hvor den er sendt hen.