OPU / ICSI (reagensglasbefrugtning)

OPU/ICSI proceduren på hest er stadig under udvikling. Målt i antal føl pr brunst ligger OPU/ICSI generelt under den vi i Højelse regi finder ved ET-teknikken, men det nærmer sig. På laboratorie niveau produceres der embryoner (tidlige drægtigheder) ved 74% af ICSI procedurerne.

OPU/ICSI proceduren har fordele som ET-proceduren ikke har. Ved OPU/ICSI skal donorhoppen ikke insemineres. OPU/ICSI proceduren kan udføres det meste af året, da den ikke kræver tilstedeværelse af naturlige brunster.

I de fleste tilfælde kan donorhoppen høstes for æg (OPU) hver 3-4 uge og da dette foregår ambulant vil det give færre besøg på fertilitetsklinikken og dermed mindre stress i forhold til træning og konkurrence. Der anvendes ingen hormoner på donorhoppen, som ellers kan påvirke denne i sporten.

Når OPU/ICSI metoden resulterer i dannelsen af et eller flere succesfulde embryoner, vil disse blive nedfrosset. Dette giver muligheden for at producere embryoner uden for avlssæsonen. Embryonerne bliver herefter gemt i nedfrosset tilstand til et senere mere fornuftigt tidspunkt, hvor man ønsker at anvende dem i en rugehoppe.

Proceduren er specielt velegnet til sportsheste, der nu kan avles på hele året og når det passer ind i stævne- og træningsprogrammet. Samtidig er proceduren mindre tidskrævende end ET. Teknikken er ligeledes anvendelig, når man har hopper med dårlig livmoder, kroniske livmoder infektioner, eller hingste med dårlig sædkvalitet.

Yderligere info findes i informationsdokumenterne.
Ovenfor findes link til "Online-aftalen" angående OPU / ICSI. Det er nødvendigt at udfylde "Online-aftalen" før klinikken kan påtage sig opgaven med at foretage OPU/ICSI på din hoppe

Næste link "Kontrakt Vetembryo" er en kontrakt mellem kunden og VetEmbryo vedr. ICSI på æg modtaget fra Højelse Hesteklinik. Denne kontrakt skal underskrives og sendes på mail til: Info@vetembryo.dk. Kontrakten skal være modtaget af VetEmbryo før OPU/ICSI-sessionerne kan påbegyndes.

Forudbetaling: Før hver OPU/ICSI-session skal der indbetales et acontobeløb på kr. 11.000 til Højelse Hesteklinik til dækning af standardudgifter forbundet med OPU og ICSI. Efterfølgende vil der komme en reguleringsfaktura fra Højelse Hesteklinik samt en laboratoriefaktura fra VetEmbryo jf. deres kontrakt.

Det er vigtigt at gennemlæse alle dokumenter grundigt, da forholdene beskrevet heri skal godkendes i henholdsvis "Online-aftalen" og kontrakten.