Registrering af følFor at sikre korrekt journalisering og indberetning til respektive avlsforbund er det nødvendigt, at hoppens ejer ved indlevering af hoppen på inseminerings-stationen medbringer hestens pas/registeringsattest.
Desuden beder vi alle hoppeejere om at udfylde og underskrive "Online-kontrakten" angående inseminering, som findes under punktet Inseminering .
Endvidere er det en fordel at have klarhed over hoppens reproduktions-, vaccinations- og ormestatus, så eventuelle spørgsmål kan besvares ved indleveringen af hoppen.

For at undgå fejl ved indberetning til diverse avlsforbund, er det vigtigt at Højelse Hesteklinik oplyses om valg af avlsforbund. Højelse Hesteklinik indberetter som udgangspunkt alle bedækninger.