Udlån af rugehoppe

Informationsdokument Udlån af Rugehopper 2024 (til overførsel af eksterne ET - eller ICSI embryoner)Recipienthopper (rugehopper) ejet af Højelse Hesteklinik stilles til rådighed for overførsel af embryoner.
Embryonerne kan være friske, produceret på Højelse Hesteklinik, eller de kan transporteres til Højelse Hesteklinik i nedkølet eller nedfrosset tilstand, afhængig af tilvirkningsteknikken.

Højelse Hesteklinik råder over en stor homogen population af recipienthopper (rugehopper).
I sæsonen (1 april-15. august) følges og scannes recipienthopperne (rugehopperne) dagligt, så der på en given dato altid findes et antal hopper, som er tilpasset og tilgængelige til modtagelse af overførbare embryoner.