Inseminering


Insemineringsstationen tilbyder inseminering med køle- og frostsæd fra alle tilgængelige hingste fra ind- og udland, samt frisk sæd fra de hingste, der benytter stutteriet som tappested.

En insemineringsforretning betales pr. brunstperiode eller pr sæson.
I prisen er inkluderet nødvendige scanninger af hoppen for at finde det optimale insemineringstidspunkt, bestilling af sæd i henhold hertil, inseminering og første drægtighedsscanning 14-19 dage efter insemineringen.
I gennemsnit anvendes ca. 1,5 brunstperiode for at få en hoppe i fol. Dette kan bruges som udregningsfaktor for den forventede insemineringsudgift.

Højelse Hestekliniks udlæg til fx registrering i div. avlsforbund, transport af sæd, chipmærkning og udmeldelse af fødekæden, bedækningsafgift, følpenge samt øvrige udgifter viderefaktureres til hoppeejeren.

For at udnytte tiden bedst i avlssæsonen anbefales det at hopperne drægtighedsscannes på dag 17-19 efter ægløsning. Såfremt hoppen ikke er drægtig, kan der bestilles sæd igen til en ny inseminering få dage efter denne scanning. Hermed opnås, at hoppen bliver insemineret så optimalt som muligt og uden tab af brunster.

Abortfrekvensen er høj frem til dag 35 i drægtigheden. Derfor anbefaler vi, at hoppen scannes ca. dag 40 i drægtigheden.

Ovenfor findes link til "Online-kontrakten" angående inseminering. Det er nødvendigt at udfylde "Online-kontrakten" før klinikken kan påtage sig opgaven med at inseminere din hoppe.

Derudover er der et informations-dokument om selve insemineringsforløbet. Det er vigtigt at gennemlæse dokumentet grundigt, da forholdene beskrevet heri skal godkendes i "Online-kontrakten".