Embryotransfer (ægtransplantation)


Præstationsbaseret avl med fokus på at avle på de hopper, som gør sig godt i sporten og som har vist at de kan holde, er fyldt med dilemmaer for avleren. Udviklingen af embryotransfer (embryotransplantation) har åbnet revolutionerende muligheder for at avle på gode hopper sideløbende med, at de går i sporten.

Princippet i teknikken er, at et befrugtet æg (embryon) på dag 7 efter inseminering skylles ud af livmoderen og lægges over i en rugehoppe. Teknikken er nu så forfinet, at hele avlsarbejdet kan ordnes ambulant ved få besøg af under en times varighed på Højelse Hestekliniks embryostation. Donorhoppen kan derved fortsat være i normal træning under hele processen.

Succesraten på embryotransfer er højest hos unge/yngre hopper, men teknikken åbner også gode muligheder for mere optimal håndtering af ældre eller problematiske hopper.

Recipienthopperne (rugehopperne) stilles som udgangspunkt til rådighed af Højelse Hesteklinik.
Yderligere info findes på dette link og i informationsdokumenterne.

Forud for en embryotransplantation aftales de nærmere praktiske detaljer ved at udfylde ovenstående online-kontrakt.
Det er nødvendigt at udfylde de relevante "Online-kontrakter" før klinikken kan påtage sig opgaven med inseminering eller ET-flush af din hoppe

Der er to online-kontrakter: Der skal vælges mellem ET eller ET inklusiv inseminering:
1: Online aftale: Embryotransfer kontrakt, hvis der alene ønskes ET-Flush / Embryotransfer
2: Online aftale: Inseminering plus Embryotransfer kontrakt , hvis man ønsker både inseminering og ET-flush / Embryotransfer