ET / Embryo

 

transplantation

 

 

Højelse Hesteklinik

 

 

Informations-dokument 2023

 

 

 

 

 

Inden donorhoppen indleveres på Højelse Hesteklinik skal en Online aftale være udfyldt og modtaget af Højelse Hesteklinik. Ingen procedurer kan påbegyndes før aftalen er underskrevet.

 

ET/embryo aftalen indgås online via Højelse Hestekliniks hjemmeside: www.get2vet.dk

 

Ved underskrift accepteres priser og betingelser for Højelse Hesteklinik som beskrevet i dette dokument.

 

For at opnå den bedste kommunikation i processen er det vigtigt at donorhoppen indleveres i arbejdstiden.

 

Højelse Hestekliniks Stutteri, Kratvej 8, 4623 Ll. Skensved.

CHR nr. Stutteri. 81169

 

 

Højelse Hesteklinik tlf.: 56 16 80 22 (vælg 1)

Almindelig tidsbestilling mandag-fredag kl. 09.00 - 14.00

 

 

Stutteridyrlægerne tlf. 56 16 80 22 (vælg 3 for stutteri):

Mandag-lørdag kl. 08.00-10.00 samt

Mandag-fredag kl. 16.00-17.00

 

                                                                                                                                  

 

Når hesten er opstaldet på Højelse Hesteklinik, kontakter dyrlægerne ejer, når hesten er klar til at gå hjem.

 

 

 

Procedure ved embryo transplantation:

 

Princippet i en embryotransplantation/ET er at donorhoppen insemineres på normal vis.

 

7 dage senere fortages en embryoskylning/ET-flush, ved skylningen findes i princippet 1 befrugtet

æg (som reelt er et 7 dage gammelt foster (embryo)). Embryonet overføres herefter

(embryooverførsel/embryotransfer) til en recipienthoppe (rugehoppe), som skal bære

drægtigheden frem til fødsel.

 

Donorhoppens livmoder skylles ca. 7 dage efter ægløsning med en skylleopløsning, som filtreres og gennemsøges i mikroskop for at finde drægtigheden (embryonet). Denne proces betegnes som embryoskylning/ET-flush.

 

Det kritiske punkt i denne procedure er en meget præcis fastlæggelse af ægløsningstidspunktet for henholdsvis donorhoppen og recipienthoppen (rugehoppen).

 

Donorhoppen skal have foretaget embryoskylning/ET-flush efter et nøjagtigt tidsskema for at sikre, at det befrugtede æg (embryonet) ikke er for lille til at kunne findes i mikroskopet, eller for stort til at kunne overflyttes til en recipienthoppe (rugehoppe).

 

Hvis der ved denne proces findes et befrugtet æg (embryon), overføres dette til livmoderen på en recipienthoppe (rugehoppe). Denne proces betegnes som embryooverførsel.

 

Det er meget vigtigt for embryoets overlevelse, at donorhoppen og recipienthoppen (rugehoppen) har haft ægløsning meget tæt på hinanden. Dette forudsætter en præcis og omhyggelig planlægning for at sikre synkronisering af hoppernes brunstcyklus.

 

Det er derfor en stor fordel med mere end én passende recipienthoppe (rugehoppe) til rådighed pr donorhoppe. I enkelte tilfælde kan det ligeledes forekomme, at der findes mere end et embryo ved en skylning, hvorved der kan blive brug for mere end en recipienthoppe (rugehoppe).

 

Højelse Hesteklinik råder over en stor besætning af recipienthopper (rugehopper), hvilket gør det muligt altid at have et antal optimale recipienthopper (rugehopper) parat til en given donorhoppes embryon/-er.

 

Genfindelsesprocent: I teorien kan man påregne følgende sandsynligheder for at finde et embryo ved en embryoskylning/ET-flush. Dette forudsætter at der er optimale ifolingsbetingelser med hensyn til sædkvalitet og insemineringsrutiner

 

 

Unge hopper uden problemer

50–60%

Hopper med ifolings problemer

20–50%

Ældre hopper med kroniske livmoderproblemer

under 20 %

 

 

Overflyttede egnede embryoner har en overlevelsessandsynlighed på 70-80 % frem til dag 36, herefter er drægtighedsprocenterne som ved en normal drægtighed.

 

Når der anvendes frostsæd i forbindelse med insemineringen, skal der påregnes en lidt lavere genfindelsesprocent af embryoner. Dette bevirker, at en del rugemødre ikke bliver anvendt som planlagt, hvilket igen er årsagen til frosttillæget på kr. 330 ved ET-flush efter inseminering med frostsæd

 

Erfaringen viser, at der er størst chance for succes med embryotransfer i perioden fra maj til august.

 

Vi påbegynder udvælgelse og overvågning af recipienthopperne (rugehopperne) i starten af marts.

ET-sæsonen starter ca. 1. april og slutter ca. 15. august.

 

 

 

Donorhoppen:

 

Donorhoppen kan insemineres på Højelse Hesteklinik, enten opstaldet under insemineringen (3-4 dage), eller ved ambulante besøg på daglig basis under insemineringsforløbet. Højelse Hesteklinik står for inseminering, embryoskylning/ET-flush, embryooverflytning og drægtighedsscanning af recipienthoppe (rugehoppe). I perioden mellem inseminering og embryoskylning/ET-flush kan donorhoppen være opstaldet på klinikken eller hjemme hos ejer-/bruger. Embryoskylning/ET-flush foregår på Højelse Hesteklinik, ambulant ca. 7 dage efter inseminering, hvorefter et eventuelt embryo vil blive overført til en recipienthoppe (rugehoppe).

 

Donorhoppen kan også insemineres hjemme hos ejer eller på anden insemineringsstation af egen dyrlæge, som fastlægger ægløsningstidspunktet. Herefter kommer donorhoppen ambulant på Højelse Hesteklinik 7 dage senere til embryoskylning/ET-flush, hvor eventuelle embryoner vil blive overført til en recipienthoppe (rugehoppe).

 

Embryoner fundet ved embryoskylning/ET-flush et andet sted end på Højelse Hesteklink kan ligeledes indgå i embryotransferprogrammet. Disse embryoner fremsendes til Højelse Hesteklink i nedkølet tilstand og overføres til recipienthopper (rugehopper) umiddelbart efter modtagelsen.

 

 

 

Priser 2023 (ex. moms)

 

 

ET-Flush ( Embryotransfer) Donorhoppe:

 

Priserne er eksklusiv hingsteomkostninger, deriblandt udgift til forsendelse af sæd, samt behandling af unormale forhold, svaberprøver, forebyggende behandlinger og udgifter til CHR registrering, indberetninger til avlsforbund mm.

Follikelkontrol og inseminering afregnes per brunst:

 

Det er vigtigt, at donorhoppen bliver scannet 10-20 dage efter sidste embryotransfer for at sikre, at hoppen ikke er uren og at hoppen ikke selv er drægtig. Denne eftersæson scanning er inkluderet i prisen, hvis den foretages på Højelse Hesteklinik.

 

Ved anvendelse af frostsæd vil der være et frostsæds tillæg på hvert ET-flush på kr. 330

Betaling for sidst foretaget ET-Flush, inseminering eller anden større honorar udløsende behandling, skal være tilgået Højelse Hesteklinik før næste ET-Flush, inseminering eller behandling kan foretages.

 

 

 

Inseminering med kølesæd pr. brunst

Dkk

2.100

 

Inseminering med frostsæd pr. brunst

-

2.950

 

ET- Flush (ekskl. materialer)

-

1.900

 

ET tillæg ved anvendelse af frostsæd

 

330

 

Overflytning af embryo (ekskl. materialer)

-

1.275

 

 

 

 

 

Opstaldning pr døgn på boks (Single hopper)

-

144

 

Opstaldning pr døgn på græs/døgnfold (Single hopper)

-

96

 

Opstaldning pr døgn på boks (Hopper med føl ved siden)

-

156

 

Tillæg pr. døgn (alenefold, dækken, klokker mm) ved første

 

50

 

Tillæg pr. døgn for følgende

 

25

 

Forsendelse af embryo til ekstern rugehoppe leverandør (kan

-

Ca. 800

 

variere meget)

-

 

 

Leje af transportcontainer

-

300

 

Priser er opgivet ekskl. moms og ekskl. medicin

 

Medbragt ”eget foder” medfører ikke reduktion i opstaldningsprisen.

Opstaldningspriserne er vejledende og kan reguleres med 1 måneds varsel

 

 

 

Recipienthoppen (rugehoppen)

 

Recipienthopperne (rugehopperne) stilles til rådighed af Højelse Hesteklinik, som råder over en stor homogen population af recipienthopper (rugehopper). Gruppen af recipienthopper (rugehopper) følges daglig ved scanning, deres ægløsningstidspunkt monitoreres og fordelingen i den store gruppe gør, at der findes hopper med ægløsning på enhver given dag sæsonen igennem.

 

Når en recipienthoppe (rugehoppe) matcher et embryon fundet ved embryoskylning/ET-flush fra en donorhoppe, får den overført et embryon. Herefter bliver recipienthoppen (rugehoppen) scannet på dag 14, dag 28 og dag 45 efter donorhoppens ægløsning.

 

 

Købsaftale: (kr. 21.000 +1 kr.)

 

Når recipienthoppen (rugehoppen) er 45 dage drægtig, indgås der en købsaftale med Højelse Hesteklinik om brugsretten til recipienthoppens (rugehoppens) mave, hvorefter alt ansvar for og samtlige udgifter til recipienthoppen (rugehoppen) og embryonet overgår til donorhoppens ejer-/bruger.

 

I praksis betales et ”45 dages rugehoppe fee” på kr. 21.000 for drægtigheden og samtidig sælges brugsretten til recipienthoppen (rugehoppen) til donorhoppens ejer/bruger for 1 krone. Salget er betinget af, at Højelse Hesteklinik køber recipienthoppen (rugehoppen) tilbage i perioden 15.-31. marts 2024 til samme pris.

 

 

Returnering / Opstaldning:

 

  • Returnering 15-31 marts 2025: Recipienthoppen (rugehoppen) er i donorhoppens ejer/brugers varetægt indtil den skal returneres til Højelse Hesteklinik, Kratvej 8, 4623 Lille Skensved i perioden 15.-31. marts 2025.

 

  • Returnering før 15. marts 2025: Recipienthoppen kan tilbageleveres inden 15. marts 2025 mod betaling forud for opstaldning i perioden fra den faktuelle returneringsdato og frem til 15. marts 2025. Recipienthoppen skal returneres til Højelse Hesteklinik, Kratvej 8, 4623 Lille Skensved. Prisen for opstaldning er kr. 96 pr. døgn (små 3000 pr måned).

 

  • Opstaldning af Recipienthoppen på Højelse Hesteklinik efter 45 dages dr scanning: Opstaldningsprisen er kr. 144 pr. døgn. Ved længere tids opstaldning skal der indgås aftale, i form af en udfyldt online formular. Foling på stutteriet kan aftales. Opstaldning af føl på stutteriet er ikke en mulighed efter fravænning.

 

Opstaldningspriserne er vejledende og kan reguleres med 1 måneds varsel

 

 

Depositum:

 

Ved overdragelsen på dag 45 betales et depositum for recipienthoppen (rugehoppen) på kr. 2.000. Pengene returneres, når recipienthoppen (rugehoppen) er tilbageleveret til Højelse Hesteklinik i normal huld, kondition, nybeskåret og med et opdateret vaccinationskort. Depositum returneres ikke ved mangler jf. nedenstående takseringsmodel

 

 

1

Manglende huld og kondition

Dkk 2.000

2

Mangelfuld beskæring og hovpleje

Dkk 2.000

3

Mangelfuld opfølgning på vaccinationer

Dkk 2.000

 

 

Bemærk at ved mangler på 2 eller 3 parametre vil donorhoppens ejer/bruger blive faktureret yderligere kr. 2.000 pr observeret mangel.

 

 

Død:

 

Dør recipienthoppen (rugehoppen) i donorhoppens ejer/brugers varetægt, vil hoppen skulle erstattes til Højelse Hesteklinik med et beløb på kr. 12.000

 

 

 

 

 

 

Priser 2023 (ex. moms)

 

 

 

ET (Embryo-Transfer): Højelse Recipienthoppe (rugehoppe) ved 45 dages drægtighed

 

  Priser er eksklusiv udgifter til CHR registrering, indberetninger til avlsforbund mm.

 

Betaling for recipienthoppen og andre forfaldne fakturaer, skal være tilgået Højelse Hesteklinik inden udlevering af hoppen kan foretages.

 

 

 

 

Højelse recipienthoppe (rugehoppe)

Dkk

 

 

 

 

 

 

Ved ingen drægtig recipienthoppe (rugehoppe) Intet rugehoppe-fee

-

0

 

Drægtig rugehoppe-fee ved 45 dages drægtighed

-

21.000

 

Midlertidigt køb

-

1

 

Depositum

-

2.000

 

Opstaldning pr. døgn før 45 dages dr scanning

-

0

 

Opstaldning pr. døgn efter 45 dages dr scanning (+ 10 dage frem)

-

0

 

Opstaldning pr. døgn efter 45 dages dr scanning (fra dag 11 efter scanning)

-

144

 

Opstaldning pr. døgn efter fødsel (Ved foling på Højelse Hesteklinik)

-

156

 

Opstaldning pr. døgn efter fravænning (Recipienthoppe frem til 15 marts 2024)

-

96

 

Opstaldning Føl pr. døgn efter fravænning (opstaldning af føl er ikke en option)

-

250

 

Folingsovervågning på stutteriet (ekskl. Opstaldning)

-

7.000

 

Pasansøgning + Chipmærkning af føl født på stutteriet (obligatorisk ved

 

616

 

alder 14 dage)

 

 

 

Udfærdigelse af Pas (grønt pas hvis ikke ejer selv registrerer, OBLIGATORISK)

 

535

 

 

 

 

 

Anbefalet tilkøb

 

 

 

Ansvarsforsikring / Føl-foster forsikring (anslået pris)

-

5.000

 

 

 

 

 

Eventuelle tillægsomkostninger ved returnering

 

 

 

Returnering før 15 marts 2025, opstaldning pr. døgn

-

96

 

 

 

 

 

Manglende huld og kondition ved returnering

-

2.000

 

Mangelfuld beskæring og hovpleje ved returnering

-

2.000

 

Mangelfuld opfølgning på vaccinationer ved returnering

-

2.000

 

 

 

 

 

Omkostninger ved død

 

 

 

Ved recipienthoppens død i donorhoppens ejer/brugers varetægt

-

12.000

Priser er opgivet ekskl. moms.

Priser er opgivet ekskl. moms. 

 

Medbragt ”eget foder” medfører ikke reduktion i opstaldningsprisen

Opstaldningspriserne er vejledende og kan reguleres med 1 måneds varsel

 

 

 

 

Priser 2023 (ex. moms)

 

 

 

ET ejers egne recipienthopper (rugehopper)ved 45 dages drægtig

 

En anden mulighed er at recipienthopperne (rugehopperne) ejes af donorhoppens ejer/bruger. Disse hopper kan enten afleveres på Højelse Hesteklinik til overvågning og brunstsynkronisering, eller de kan overvåges hjemme af egen dyrlæge. Recipienthopperne (rugehopperne) bør være unge hopper i god foderstand uden forhistorie om reproduktionsmæssige problemer og med gode regelmæssige brunster.

 

Opstaldes recipienthopperne (rugehopperne) på Højelse Hesteklinik, afregnes ejer/bruger med kr.

96,00 pr døgn på græs/døgnfold eller kr. 144,00 pr døgn på boks.

 

Scanninger og overvågning af recipienthopperne (rugehopperne) afregnes pr brunst kr. 1.800 Drægtighedsscanninger dag 14, dag 28, dag 45 mm. afregnes pr drægtighedsscanning med kr. 583

 

 

Private recipienthopper (rugehopper) opstaldet på Højelse

Dkk

 

 

Hesteklinik:

 

 

 

Follikel overvågning pr brunst

-

1.800

 

Drægtighedsscanning pr gang (dg 14, dg 28, dg 45 plus følgende)

-

583

 

Opstaldning pr døgn på græs/døgnfold

-

96

 

Opstaldning pr døgn på boks

-

144

 

Opstaldning pr. døgn efter 45 dages dr scanning (fra dag 11 efter scanning)

-

144

 

Opstaldning pr. døgn efter fødsel (Ved foling på Højelse Hesteklinik)

-

156

 

Opstaldning pr. døgn efter fravænning (Recipienthoppe frem til 15 marts 2025)

-

96

 

Opstaldning Føl pr. døgn efter fravænning (opstaldning af føl er ikke en option)

-

250

 

 

 

 

 

Folingsovervågning på stutteriet (ekskl. Opstaldning)

-

7.000

 

 

 

 

 

Tillæg pr. døgn (alenefold, dækken, klokker mm.) ved første

-

50

 

Tillæg pr. døgn for følgende ydelse

-

25

 

Priser er opgivet ekskl. moms. 

 

Medbragt ”eget foder” medfører ikke reduktion i opstaldningsprisen

Opstaldningspriserne er vejledende og kan reguleres med 1 måneds varsel

 

 

 

En tredje mulighed er at anvende eksterne leverandører af recipienthopper (rugehopper). Straks efter skylning fragtes embryonet til den eksterne leverandør, hvor overførsel foregår. Al aftale og afregning for processen foregår uafhængigt af Højelse Hesteklinik.

 

 

Private recipienthopper (rugehopper) som er opstaldet hos ejer

Dkk

 

 

Pakning af embryon

-

1.000

 

Forsendelse (afhængig af muligheder)

-

?

Priser er opgivet ekskl. moms.

 

 

 

 

 

 

Ansvar:

 

Donorhoppens ejer/bruger er bekendt med de embryotransferteknikker, som anvendes af Højelse Hesteklinik.

 

De anvendte teknikker kan i sjældne tilfælde skade hesten og/eller embryonet, hvilket kan være årsag til permanente læsioner på donorhoppen og evt. resultere i dennes død.

 

De hyppigste komplikationer er henholdsvis kronisk endometritis (livmoderbetændelse) hos donorhoppen og persisterende drægtighed efter ET-flush, hvorfor det anbefales at lade donorhoppen scanne 10-15 dage efter sidste ET-flush.

 

Når hesten overlades i Højelse Hestekliniks varetægt, accepteres disse risici af ejer/bruger.

ET-proceduren foregår på donorhoppens ejer/brugers eget ansvar.

 

Alle heste opstaldet på Højelse Hestekliniks Stutteri er opstaldet på ejers eget ansvar og under accept af risiko for sygdom og skader, som hesten måtte pådrage sig i forbindelse med opstaldningen.

 

Højelse Hesteklinik har en erhvervsansvarsforsikring, som dækker hesten hvis professionelle fejl skulle forekomme, den maksimale erstatning alt inklusive kan ikke overstige 80.000 euro.

 

Ved behov for hospitalsindlæggelse kontaktes ejer inden indlæggelse. I tilfælde hvor dette ikke kan lade sig gøre, vil hesten blive indlagt på hospital af Højelse Hesteklinik. Højelse Hesteklinik er her bemyndiget til at rekvirere transport og indlæggelse. Udgifter til transport og hospitalsophold mm. påhviler alene hesteejeren.

 

Efter embryonets overførsel til recipienthoppen (rugehoppen) og frem til dag 45, hvor embryonets ejerskab overgår til donorhoppens ejer/bruger, er det alene Højelse Hesteklinik, som træffer alle beslutninger om de behandlinger, der udføres på recipienthoppen (rugehoppen) og dermed kan have indvirkning på embryonets overlevelse, herunder i sidste instans aflivning af recipienthoppe (rugehoppe) og embryon.

 

Efter at recipienthoppen (rugehoppen) er konstateret drægtig dag 45 overgår ejerskab af recipienthoppe (rugehoppe) og embryon til donorhoppens bruger/ejer.

 

Efter at recipienthoppen (rugehoppen) er konstateret 45 dage drægtig overgår al risiko og ansvar fra Højelse Hesteklinik til donorhoppens bruger/ejer

 

Højelse Hesteklinik kan ikke stilles til regnskab for skader forvoldt af recipienthoppe (rugehoppe) eller føl, efter at recipienthoppen (rugehoppen) er konstateret 45 dage drægtig.

 

Højelse Hesteklinik bestræber sig på at anvende så optimale recipienthopper (rugehopper) som muligt på et hvert givent tidspunkt. En recipienthoppe (rugehoppe) er et levende individ og der vil altid kunne findes en parameter hos disse, som gør, at de afviger fra den optimale sportshest. Højelse Hesteklinik kan ikke stilles til ansvar for at hoppen i brugsretsperioden såvel før, som efter fødsel, agerer eller opfører sig som forventet over for sine omgivelser eller sit føl

 

Højelse Hesteklinik ApS kan ikke stilles til ansvar for embryotab, abort, skjulte fejl, dårlig opførsel, dårlige moderegenskaber mm. hos recipienthoppen (rugehoppen)

 

Hvis rugehoppen er i Højelse Hestekliniks varetægt efter 45 dages drægtighed, er Højelse Hesteklinik bemyndiget til at rekvirere transport og indlæggelse ved lidelser, der kræver at rugehoppen indlægges på hospital. Udgifter til transport og hospitalsophold påhviler alene donorhoppens ejer/bruger

 

Ansvar og vilkår accepteres ved udfyldelse af "Online aftale" på Højelse Hestekliniks hjemmeside (www.get2vet.dk). Inseminering og/eller embryotransfer kan ikke finde sted før onlineaftalen er udfyldt og modtaget af Højelse Hesteklinik. 

 

 

Betalingsbetingelser:

 

Betalingsbetingelser: 8 dage netto kontant

 

Betaling for sidst foretaget ET-Flush, inseminering, udlevering af recipienthoppe(rugehoppe) eller andre forfaldne fakturaer, skal være tilgået Højelse Hesteklinik før næste ET-Flush, inseminering eller anden større behandling kan foretages.

 

Donorhoppens ejer/bruger accepterer at betale de ovenfor beskrevne omkostninger til inseminering, embryoskylning, embryooverførsel, 45 dages rugehoppe-fee, opstaldning, depositum, obligatorisk ansvarsforsikring, mangler mm. Omkostningerne vil blive faktureret løbende.

 

Sidste faktura ”45 dages rugehoppe-fee” indbetales i forbindelse med 45 dages drægtighedsdatoen. Ved 45 dages drægtighedsdatoen overgår al risiko, alle udgifter og alt ansvar for recipienthoppen (rugehoppen) og det ufødte føl til donorhoppens ejer/bruger.

 

Ved returnering af recipenthoppen (rugehoppen) før 15. marts 2025, faktureres og betales opstaldningen frem til 15. marts 2025 før returnering af recipienthoppen (rugehoppen)

 

Ved opstaldning af Recipienthoppen på Højelse Hesteklinik efter 45 dages dr scanning, skal der indgås aftale om opstaldning. Opstaldningsaftale udfyldes online på Højelse Hesteklinik´s hjemmeside: www.get2vet.dk. Foling på stutteriet kan ligeledes aftales.

Opstaldning af føl på stutteriet er ikke en mulighed efter fravænning ved 6 måneder.

 

Eventuel faktura for mangler (jf. depositum) på recipienthoppen (rugehoppen) på returneringstidspunktet, betales ved returnering.

 

Hvis recipienthoppen (rugehoppen) dør i donorhoppens ejer/brugers varetægt, vil hoppen skulle erstattes til Højelse Hesteklinik med et beløb på kr. 12.000

 

Når hesten overlades i Højelse Hestekliniks varetægt accepteres vilkår, ansvar og risici af ejer/bruger.

 

 

Anbefalinger:

 

Højelse Hesteklinik ApS anbefaler at tegne en følfosterforsikring ved overtagelsen af rugehoppe og embryo. Denne kan alene tegnes af ejeren af hoppe og embryo.

 

Højelse Hesteklinik ApS anbefaler at recipienthoppen (rugehoppen) vaccineres regelret mod herpesvirus (virusabort) i 5. 7. og 9. måned

 

Højelse Hesteklinik ApS anbefaler, at lade donorhoppen scanne 10-15 dage efter sidste

ET-Flush mht. eventuel irritation i livmoderen og eventuel overset drægtighed.

 

 

 

 

Generelt:

 

 

Adresse:

Højelse Hestekliniks Stutteri

 

Kratvej 8,

4623 Ll. Skensved.

 

CHR nr. Stutteri. 81169

 

 

Forespørgsel / Info: 

 

Højelse Hesteklinik tlf. 56 16 80 22 (vælg 1):

 

Almindelig tidsbestilling mandag-fredag kl. 09.00 - 14.00

 

Stutteridyrlægerne tlf. 56 16 80 22 (vælg 3 for stutteri):

 

Mandag-lørdag kl. 08.00-10.00 samt

Mandag-fredag kl. 16.00-17.00

 

Når hesten er opstaldet på Højelse Hesteklinik, kontakter dyrlægerne ejer, når hesten er klar til at gå hjem.

 

Indlevering & Afhentning:

Indlevering og afhentning af hopper på Højelse Hestekliniks Stutteri foregår bedst efter aftale med stutteriet eller klinikken og inden for nedenstående tidspunkter.

 

Mandag-lørdag kl. 08.00-10.00 samt

Mandag-fredag kl. 16.00-17.00         

 

Herudover på hverdage, lørdage og søndage kun efter aftale

 

Kortere tids opstaldning af Hopper til inseminering, Donorhopper til ICSI eller ET og Recipienthopper aftales løbende.

 

Ønskes opstaldning i længere tid skal der indgås en separat aftale. Opstaldningsaftale indgås online via Højelse Hestekliniks hjemmeside: www.get2vet.dk.

Opstaldning af rugehopper kan aftales

Foling på stutteriet kan aftales.

Opstaldning af føl på stutteriet efter fravænning på 6 måneders dagen er ikke en mulighed

Opstaldning på alenefold kan tilbydes mod tillæg. Mod tillæg håndteres endvidere dækken, klokker, gamacher mm.

NB: Hopper med bagsko kan kun tilbydes alenefold. Alternativt kan de, når smeden for ejers regning har fjernet bagsko, tilbydes fællesfold.

 

Online Booking:

Inden ankomst til stutteriet skal hoppen tilmeldes via ”Online booking” på vores hjemmeside www.get2vet.dkKlik på Tilmelding til Reproduktion / Avl og klik på billedet over den ønskede behandling.

Bookningen indeholder vigtige og nødvendige oplysninger som klinikken har behov for i forbindelse med den reproduktionsprocedure der er valgt for netop din hoppe. Enkelte punkter i bookningen er obligatoriske og skal udfyldes.  

 

CHR-Register:

Grundet regler mht. CHR-register, registrering af foder og registrering af hestens ankomst og afgang fra stutteriet, er det nødvendigt, at der oplyses, hvilken CHR-register adresse hesten kommer fra og til hvilken CHR-register adresse den skal overføres til efter endt ophold på stutteriet.  Eventuelle udgifter, afledt af CHR register lovgivning mm. påhviler alene hesteejeren.

 

Konsum status / Medicinsk behandling:

Grundet regler mht.  foder registrering, medicin håndtering og medicin anvendelse er det nødvendigt at kende konsum status på alle heste, som opstaldes på stutteriet. Ved medicinsk behandling af hesten er det vigtigt at kende konsumstatus (pas afsnit IX del 2). Heste, som er udmeldt af fødekæden, kan behandles uden problemer, hvorimod heste, som ikke er udmeldt af fødekæden, kun kan behandles med et begrænset antal medicinske midler. Ved opstaldning overgiver hesteejeren ansvaret, for at hesten kan blive behandlet efter behov, og dermed udmeldt af fødekæden hvis dette er nødvendigt. Ved medicinsk behandling af føl er vi jf. gældende lovgivning pålagt at chipmærke føllet samt at udfylde midlertidigt identifikationsskema og eventuelt pasansøgning.  Økonomiske udgifter, afledt af lovgivning mm. påhviler alene hesteejeren.

 

Avlsforbund:

Det er essentielt at vide hvilket avlsforbund det/de producerede føl skal registreres i. Højelse Hesteklinik indberetter alle relevante bedækningsdata til føl som skal registreres i avlsforbund under SEGES. Ønskes føllet registreres i avlsforbund uden for ”SEGES regi” eller i udenlandsk avlsforbund påhviler det ejer selv at indberette Bedæknings og andre relevante data.

 

Foder:

Standard foderet består af: Equsana, havre, wrap og vitamin blanding. Det er altid muligt at medbringe eget foder, hvis dette er et ønske. Anvendelse af hestens eget foder medfører ingen reduktion i opstaldningsprisen.

 

Hestepas:

For at journalisering, medicinering og indberetning kan ske korrekt og til tiden, er det nødvendigt, at hoppens ejer ved indlevering af hoppen på Insemineringsstationen medbringer hestepas (konsumstatus hestepassets afsnit IX del 2 skal være udfyldt).

 

Traces / transport over grænser:

Ved opstaldning af heste, som efter endt reproduktions procedurer skal overføres til et andet land end Danmark skal der anvendes traces. Klinikken vil kunne være behjælpelige med disse under forudsætning af, at alle oplysninger er til stede. Der takseres pr forbrugt tid.

Vær opmærksom på at der kræves pas på føllet inden hjemtransport, hvis en hoppe med føl ved siden, som hører hjemme i et andet land end Danmark, opholder sig på stutteriet i mere end 30 dage. Det kan blive nødvendigt at chipmærke og anmode om hestepas for disse føl.  

 

Abort:

Hopper som har aborteret i det år hoppen indleveres på stutteriet kan kun modtages efter kontakt og accept fra stutteriets dyrlæger. Hopper som har aborteret, må som udgangspunkt ikke komme på stutteriet før 3 uger efter abort, og der skal foreligge dyrlæge attest mht. årsag til abort samt laboratorieprøvesvar mht. Herpes/EHV

 

Data / GDPR:

Ved udfyldelse af online-aftalen accepterer hoppens ejer/bruger, at vedkommende må kontaktes af Højelse Hesteklinik via telefon, via mails og via sms-beskeder med hensyn til oplysninger, information, informationsmateriale og remindere med mere. Ligeledes accepterer hoppens ejer/bruger at personlige data kan overføres til underleverandører i det omfang, dette er nødvendigt. Grundet GDPR regler vil oplysninger automatisk blive slettet 5 år efter afsluttet samarbejde.