Inseminering

 

Højelse Hesteklinik

 

 

Informations-dokument 2023

 

 

Inden donorhoppen indleveres på Højelse Hesteklinik skal en Online aftale være udfyldt og modtaget af Højelse Hesteklinik. Ingen procedurer kan påbegyndes før aftalen er underskrevet.

 

Inseminerings aftalen indgås online via Højelse Hesteklinik´s hjemmeside: www.get2vet.dk

 

Ved underskrift accepteres priser og betingelser for Højelse Hesteklinik som beskrevet i dette dokument.

 

For at opnå den bedste kommunikation i processen er det vigtigt at donorhoppen indleveres i arbejdstiden.

 

 

 

Højelse Hestekliniks Stutteri, Kratvej 8, 4623 Ll. Skensved.

CHR nr. Stutteri. 81169

 

 

Højelse Hesteklinik tlf.: 56 16 80 22 (vælg 1)

Almindelig tidsbestilling mandag-fredag kl. 09.00 - 14.00

 

 

Stutteridyrlægerne tlf. 56 16 80 22 (vælg 3 for stutteri):

Mandag-lørdag kl. 08.00-10.00 samt

Mandag-fredag kl. 16.00-17.00

                                                                                                                                  

 

Når hesten er opstaldet på Højelse Hesteklinik, kontakter dyrlægerne ejer, når hesten er klar til at gå hjem.

 

 

 

Procedure ved Inseminering:

 

Inseminering:

En insemineringsforretning betales pr. brunstperiode, hvis ikke andet er aftalt. I prisen er inkluderet nødvendige scanninger for at finde det optimale insemineringstidspunkt, bestilling af sæd i henhold hertil og inseminering. Inkluderet er også den første drægtighedsscanning på dag 14-19 efter insemineringen.
I gennemsnit anvendes ca. 1,5 brunstperiode for at få en hoppe i fol. Dette kan bruges som udregningsfaktor for den forventede insemineringsudgift.
Der kan aftales en sæsonpris for inseminering, denne aftale skal indgås ved indlevering af hoppen til første inseminering.

Højelse Hestekliniks udlæg til fx registrering i div. avlsforbund, sæd, transport af sæd, chipmærkning og udmeldelse af fødekæden, bedækningsafgift, følpenge, CHR registrering samt øvrige udgifter viderefaktureres til hoppeejeren.

 

Bestilling af Sæd:

Insemineringsstationen tilbyder inseminering med køle- og frostsæd fra alle tilgængelige hingste fra ind- og udland, samt frisk sæd fra de hingste, der benytter stutteriet som tappested. Insemineringsstationen står for bestilling af alle typer sæd.

 

Kølesæd:

Danmark: Køle-/transportsæd bestilles typisk mandag, onsdag og fredag før kl. 9.00. Hoppen skal derfor være undersøgt på stationen disse morgener inden kl. 09.00 eller aftenen forinden. Sæden ankommer generelt til Insemineringsstationen samme eftermiddag eller den følgende dags morgen.

Hvis sæden er bestilt lørdag, eller sæden er ”haste” bestilt til levering samme dag, som den er produceret, kan hoppeejeren i visse tilfælde blive inddraget i afhentning og transport af sæden til Insemineringsstationen.

 

Udlandet: Ved bestilling af køle-/transportsæd fra udlandet er det påkrævet, at Insemineringsstationen modtager bestillingen nogle dage før insemineringen, så der kan lægges en plan for indlevering af hoppen, sædbestilling og transport af sæd. Sæden ankommer almindelig vis dagen efter bestillingen, via et internationalt transportfirma eller fly. Såfremt sæden ikke kan leveres direkte til Insemineringsstationen afhenter og transporterer hoppeejeren selv sæden hertil fra leveringsadressen.

 

Frostsæd:

Når frossen sæd anvendes, er det påkrævet, at stationen modtager bestillingen i god tid, da man skal regne med 2-8 dage til transport af sædcontainer.

 

Opstaldning:

For at sikre optimal brunst og høj ifolingsprocent. anbefales det at lade hopper komme på fold dagligt medens de er opstaldet på stutteriet samt at de opholder sig på stationen i en relativ kort periode (bedst de sidste 3-4 dage i brunsten).

Opstaldning indtil hoppen er drægtig kan arrangeres. Opstaldning på alenefold kan tilbydes mod tillæg.

Ændring af opstaldningsprisen kan ske med en måneds varsel til den første i en måned

 

Drægtigheds-scanning:

Drægtighedsscanning imellem dag 17-19 efter ægløsning/inseminering anbefales for at optimere tiden bedst muligt i avlssæsonen. Scanning dag 17-19 er inkluderet i insemineringsprisen. Såfremt hoppen scannes ”ikke drægtig”, kan der bestilles sæd igen til en ny inseminering inden for få dage. Hermed opnås, at hoppen bliver insemineret så optimalt som muligt og uden tab af brunster.

Drægtighedsscanning ca. dag 40 anbefales, denne scanning er den sikreste i forhold til en garanti for at få et føl. Dette skyldes at abortfrekvensen i den tidlige drægtighed er høj frem til dag 35 i drægtigheden.

 

 

 

Priser 2023 (ex. moms)

 

Inseminering:

 

Priserne er eksklusiv hingsteomkostninger, deriblandt udgift til forsendelse af sæd, samt behandling af unormale forhold, svaberprøver, forebyggende behandlinger og udgifter til CHR registrering, indberetninger til avlsforbund mm.

Priserne inkluderer follikelkontrol, inseminering, materialer og drægtigheds scanning dag 17-19. Der afregnes per brunst:

Betaling for sidst foretaget inseminering eller anden større honorar udløsende behandling, skal være tilgået Højelse Hesteklinik før næste inseminering eller behandling kan foretages

 

 

Opstaldning pr døgn

I brunstperioden (Single hopper)

dkk

144

 

Imellem brunsterne på græs/døgnfold (Single hopper)

-

96

 

Hopper med føl ved siden

-

156

 

Tillæg (alenefold, dækken, klokker mm pr døgn) ved første

-

50

 

Tillæg pr. døgn for følgende

-

25

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Priser er opgivet ekskl. moms og ekskl. medicin

 

Ved ponyer ydes 25 % rabat på opstaldningen.

 

Medbragt ”eget foder” medfører ikke reduktion i opstaldningsprisen

Opstaldningspriserne er vejledende og kan reguleres med 1 måneds varsel

 

 

 

Dyrlægeforretningen Foretages af Højelse Hesteklinik og faktureres direkte til hoppeejeren

 

 

Kølesæd

Inseminering pr. brunst

dkk

2.100

 

Inseminering pr. sæson (1april -15 august)

-

5.300

Frostsæd

Inseminering pr. brunst

-

2.950

 

Inseminering pr. sæson (1 april-15 august)

-

7.400

 

Drægtighedsscanning

Første (OBS: Scanning dag 14-19 er inkluderet i prisen)

dkk

795

Drægtighedsscanning

Gentagen

-

583

 

Klemning af tvilling

Ud over scanning

dkk

730

 

Foling

Folingsovervågning på stutteriet ekskl. opstaldning

dkk

7.000

 

BU skylleprøve udtagelse

Udtagning af prøve til eftervisning af bakterier i uterus i forbindelse med børskylning

 

dkk

 

98

 

Utensilier ca.

-

150

 

Laboratorie dyrkning

-

170

 

Ressistensbestemmelse

-

142

Børbehandling

Excl. Medicin

-

610

Børbehandling gentagen

Excl medicin og utensilier

-

370

 

Utensilier ca.

-

94

Hormonbehandling

Excl medicin

-

212

Hormon gentagen

Excl medicin

-

75

 

Utensilier ca.

 

94

 

Ovenstående priser er vejledende og kan variere afhængig af behandling, medicinforbrug mm

Priser er opgivet ekskl. moms og ekskl. medicin

 

 

 

Vi tilbyder alle standardopgaver til gunstige priser, mens din hoppe er opstaldet hos os, f.eks.:

 

Vaccination

dkk

400

Tandrasp

-

760

Vaccination og tandrasp

-

 

1000

Blodprøve WFFS pr dyr

-

800

Priser er opgivet ekskl. moms og ekskl. medicin

 

 

Ansvar:

Hesteejeren er bekendt med forholdene og hesteholdet på Højelse Hesteklinik ApS.

 

Alle heste opstaldet på Højelse Hestekliniks Stutteri er opstaldet på ejers eget ansvar og under accept af risiko for sygdom og skader, som hesten måtte pådrage sig i forbindelse med opstaldningen.

 

Højelse Hesteklinik har en erhvervsansvarsforsikring, som dækker hesten hvis professionelle fejl skulle forekomme, den maksimale erstatning alt inklusive kan ikke overstige 80.000 euro.

 

Skader på hesten, eller dennes føl, i forbindelse med opstaldningen kan forekomme og vil blive behandlet af Højelse Hesteklinik. Udgifter til behandling mm. påhviler alene hesteejeren.

 

Ved behov for hospitalsindlæggelse, kontaktes ejer inden indlæggelse. I tilfælde hvor dette ikke kan lade sig gøre, vil hesten blive indlagt på hospital af Højelse Hesteklinik. Højelse Hesteklinik er her bemyndiget til at rekvirere transport og indlæggelse. Udgifter til transport og hospitalsophold mm. påhviler alene hesteejeren.

 

De anvendte teknikker kan i sjældne tilfælde skade hesten og/eller embryonet, hvilket kan være årsag til permanente læsioner og evt. død. Når hesten overlades i Højelse Hestekliniks varetægt accepteres disse risici af klienten.

 

Ansvar og vilkår accepteres ved udfyldelse af ”Online aftale” på Højelse Hesteklinik´s hjemmeside. Inseminering kan ikke finde sted før onlineaftalen er udfyldt og modtaget af Højelse Hesteklinik.

 

 

Betalingsbetingelser:

 

Betalingsbetingelser: 8 dage netto kontant

 

Betaling for sidst foretaget Inseminering, eller andre forfaldne fakturaer, skal være tilgået Højelse Hesteklinik før næste Inseminering eller anden større behandling kan foretages.

 

 

 

 

Generelt:

 

 

Adresse:

Højelse Hestekliniks Stutteri

 

Kratvej 8,

4623 Ll. Skensved.

 

CHR nr. Stutteri. 81169

 

 

Forespørgsel / Info: 

 

Højelse Hesteklinik tlf. 56 16 80 22 (vælg 1):

 

Almindelig tidsbestilling mandag-fredag kl. 09.00 - 14.00

 

Stutteridyrlægerne tlf. 56 16 80 22 (vælg 3 for stutteri):

 

Mandag-lørdag kl. 08.00-10.00 samt

Mandag-fredag kl. 16.00-17.00

 

Når hesten er opstaldet på Højelse Hesteklinik, kontakter dyrlægerne ejer, når hesten er klar til at gå hjem.

 

Indlevering & Afhentning:

Indlevering og afhentning af hopper på Højelse Hestekliniks Stutteri foregår bedst efter aftale med stutteriet eller klinikken og inden for nedenstående tidspunkter.

 

Mandag-lørdag kl. 08.00-10.00 samt

Mandag-fredag kl. 16.00-17.00         

 

Herudover på hverdage, lørdage og søndage kun efter aftale

 

Kortere tids opstaldning af Hopper til inseminering, Donorhopper til ICSI eller ET og Recipienthopper aftales løbende.

 

Ønskes opstaldning i længere tid skal der indgås en separat aftale. Opstaldningsaftale indgås online via Højelse Hestekliniks hjemmeside: www.get2vet.dk.

Opstaldning af rugehopper kan aftales

Foling på stutteriet kan aftales.

Opstaldning af føl på stutteriet efter fravænning på 6 måneders dagen er ikke en mulighed

Opstaldning på alenefold kan tilbydes mod tillæg. Mod tillæg håndteres endvidere dækken, klokker, gamacher mm.

NB: Hopper med bagsko kan kun tilbydes alenefold. Alternativt kan de, når smeden for ejers regning har fjernet bagsko, tilbydes fællesfold.

 

Online Booking:

Inden ankomst til stutteriet skal hoppen tilmeldes via ”Online booking” på vores hjemmeside www.get2vet.dkKlik på Tilmelding til Reproduktion / Avl og klik på billedet over den ønskede behandling.

Bookningen indeholder vigtige og nødvendige oplysninger som klinikken har behov for i forbindelse med den reproduktionsprocedure der er valgt for netop din hoppe. Enkelte punkter i bookningen er obligatoriske og skal udfyldes.  

 

CHR-Register:

Grundet regler mht. CHR-register, registrering af foder og registrering af hestens ankomst og afgang fra stutteriet, er det nødvendigt, at der oplyses, hvilken CHR-register adresse hesten kommer fra og til hvilken CHR-register adresse den skal overføres til efter endt ophold på stutteriet.  Eventuelle udgifter, afledt af CHR register lovgivning mm. påhviler alene hesteejeren.

 

Konsum status / Medicinsk behandling:

Grundet regler mht.  foder registrering, medicin håndtering og medicin anvendelse er det nødvendigt at kende konsum status på alle heste, som opstaldes på stutteriet. Ved medicinsk behandling af hesten er det vigtigt at kende konsumstatus (pas afsnit IX del 2). Heste, som er udmeldt af fødekæden, kan behandles uden problemer, hvorimod heste, som ikke er udmeldt af fødekæden, kun kan behandles med et begrænset antal medicinske midler. Ved opstaldning overgiver hesteejeren ansvaret, for at hesten kan blive behandlet efter behov, og dermed udmeldt af fødekæden hvis dette er nødvendigt. Ved medicinsk behandling af føl er vi jf. gældende lovgivning pålagt at chipmærke føllet samt at udfylde midlertidigt identifikationsskema og eventuelt pasansøgning.  Økonomiske udgifter, afledt af lovgivning mm. påhviler alene hesteejeren.

 

Avlsforbund:

Det er essentielt at vide hvilket avlsforbund det/de producerede føl skal registreres i. Højelse Hesteklinik indberetter alle relevante bedækningsdata til føl som skal registreres i avlsforbund under SEGES. Ønskes føllet registreres i avlsforbund uden for ”SEGES regi” eller i udenlandsk avlsforbund påhviler det ejer selv at indberette Bedæknings og andre relevante data.

 

Foder:

Standard foderet består af: Equsana, havre, wrap og vitamin blanding. Det er altid muligt at medbringe eget foder, hvis dette er et ønske. Anvendelse af hestens eget foder medfører ingen reduktion i opstaldningsprisen.

 

Hestepas:

For at journalisering, medicinering og indberetning kan ske korrekt og til tiden, er det nødvendigt, at hoppens ejer ved indlevering af hoppen på Insemineringsstationen medbringer hestepas (konsumstatus hestepassets afsnit IX del 2 skal være udfyldt).

 

Traces / transport over grænser:

Ved opstaldning af heste, som efter endt reproduktions procedurer skal overføres til et andet land end Danmark skal der anvendes traces. Klinikken vil kunne være behjælpelige med disse under forudsætning af, at alle oplysninger er til stede. Der takseres pr forbrugt tid.

Vær opmærksom på at der kræves pas på føllet inden hjemtransport, hvis en hoppe med føl ved siden, som hører hjemme i et andet land end Danmark, opholder sig på stutteriet i mere end 30 dage. Det kan blive nødvendigt at chipmærke og anmode om hestepas for disse føl.  

 

Abort:

Hopper som har aborteret i det år hoppen indleveres på stutteriet kan kun modtages efter kontakt og accept fra stutteriets dyrlæger. Hopper som har aborteret, må som udgangspunkt ikke komme på stutteriet før 3 uger efter abort, og der skal foreligge dyrlæge attest mht. årsag til abort samt laboratorieprøvesvar mht. Herpes/EHV

 

Data / GDPR:

Ved udfyldelse af online-aftalen accepterer hoppens ejer/bruger, at vedkommende må kontaktes af Højelse Hesteklinik via telefon, via mails og via sms-beskeder med hensyn til oplysninger, information, informationsmateriale og remindere med mere. Ligeledes accepterer hoppens ejer/bruger at personlige data kan overføres til underleverandører i det omfang, dette er nødvendigt. Grundet GDPR regler vil oplysninger automatisk blive slettet 5 år efter afsluttet samarbejde.