OPU / ICSI

 

 

OPU æg-opsamling

ICSI reagensglas-befrugtning

 

 

 

Højelse Hesteklinik

 

 

Informations-dokument 2023

 

 

OPU/ ICSI-befrugtning foregår i et samarbejde mellem Højelse Hesteklinik og ICSI-laboratoriet VetEmbryo.

 

OPU-proceduren udføres af Højelse Hesteklinik på Højelse Hesteklinik.

ICSI-proceduren udføres af VetEmbryo på VetEmbryos laboratorie i Rødekro.

 

Inden donorhoppen indleveres på Højelse Hesteklinik til OPU/ICSI-befrugtning, skal der være indgået  bindende aftaler med begge firmaer, og der skal være forudbetalt et acontobeløb på kr. 11.000, til dække af de primære omkostninger for selve OPU- og ICSI-procedurerne. Ingen procedurer kan påbegyndes, før aftalerne er underskrevet og acontobeløbet er indbetalt

 

 

OPU/ICSI aftalen med Højelse Hesteklinik udfyldes online via Højelse Hestekliniks hjemmeside: www.get2vet.dk

 

Kontrakt vedr. ICSI på æg modtaget fra Højelse Hesteklinik skal underskrives manuelt og skal sendes til Info@vetembryo.dk

 

 

Ved udfyldelse af Højelse Hesteklinik’s onlineaftale accepteres priser og betingelser for Højelse Hesteklinik som beskrevet i dette dokument.

 

For at opnå den bedste kommunikation i processen er det vigtigt at donorhoppen indleveres i arbejdstiden.

 

Højelse Hestekliniks Stutteri, Kratvej 8, 4623 Ll. Skensved.

CHR nr. Stutteri. 81169

 

 

Højelse Hesteklinik tlf.: 56 16 80 22 (vælg 1)

 

Almindelig tidsbestilling mandag-fredag kl. 09.00 - 14.00

 

Stutteridyrlægerne tlf. 56 16 80 22 (vælg 3 for stutteri):

Mandag-lørdag kl. 08.00-10.00 samt

Mandag-fredag kl. 16.00-17.00

 

Når hesten er opstaldet på Højelse Hesteklinik, kontakter dyrlægerne ejer, når hesten er klar til at gå hjem.

 

 

Procedure OPU & ICSI:

 

Processen med reagensglasbefrugtning opdeles i 2 faser:

 

Første faseOPU-proceduren (æg-opsamling)
Proceduren udføres ambulant (kræver ikke indlæggelse) og tager ca. en time. Alle tilgængelige follikler (æg/oocytter) fra donorhoppens æggestokke skylles/suges ud via en ultralydsguidet kanyle, hvorefter de renses og gøres klar til forsendelse til Laboratorie. Proceduren udføres af Højelse Hesteklinik

 

Anden faseICSI-proceduren (mikroinseminering /reagensglasbefrugtning)

Donorhoppens æg/oocytter transporteres til et laboratorie, hvor hvert enkelt æg befrugtes med én sædcelle.

Efter at æggene er befrugtede, dyrkes de i laboratoriet 7-10 dage. Hvis de udvikler sig positivt og der dannes embryoner, fryses disse ned til senere anvendelse. De producerede embryoner tøes op og anvendes i den kommende avlssæson , typisk i apil-maj-juni, hvor de overføres til en tilpasset rugehoppe. Proceduren udføres af VetEmbryo.

 

 

 OPU (æg-opsamling): Donorhoppen scannes hver fredag. Er der 10 æg på mellem 15-25 mm i størrelse aftales OPU-proceduren til den følgende uge

OPU-proceduren foretages ambulant på klinikken og proceduren tager ca. en time. Donorhoppen ankommer til klinikken på det aftalte tidspunkt. Dette vil typisk være mandag, tirsdag eller onsdag formiddag.

Donorhoppen klargøres og OPU (æg-opsamlingen) foretages ultralydsguidet via hoppens skede. De opsamlede æg håndteres og renses inden de pakkes til transport og overførsel til ICSI-laboratoriet.
Vi finder normalt brugbare æg i 55% af de skyllede follikler pr. OPU-procedure. De æg vi finder, kan være af varierende kvalitet, men alle æg overføres til modning og gøres klar til næste fase.

Efter OPU-proceduren kan donorhoppen returnere til sin egen stald og træningen kan som regel genoptages efter 5 dage.

OPU-proceduren foretages via rektum og vagina, hvilket kan resultere i komplikationer som ved andre gynækologiske undersøgelser. Skaderne kan bl.a. være skade på rektalslimhinde, skedevæg, infektioner i bughule eller på æggestokke, kolik mm. Risiko vurderes som meget lille, men skal tages med i den overordnede betragtning. For at imødegå komplikationer vil der i forbindelse med proceduren blive anvendt sederende og smertestillende medicin samt antibiotika. Det tilstræbes at anvende medicin som maksimalt giver 4 dages doping.

Det kan forventes at donorhoppens æggestokke er klar med en ny bølge af æg 3-4 uger senere, hoppen scannes løbende hver fredag.

Umiddelbart kan OPU-proceduren foretages hver 3-4 uge.

 

 

ICSI (reagensglasbefrugtning/mikroinseminering):

De opsamlede æg fra OPU-proceduren (æg-opsamlingen) modtages på ICSI-laboratoriet, hvor de klargøres til befrugtning. I de æg, som modnes korrekt (ca. 55-60%), injiceres en sædcelle i hvert æg (ICSI= intracytoplasmatisksperminjektion). De nu befrugtede æg sættes til dyrkning i yderligere 7-10 dage. En del æg vil ikke dele sig yderligere efter ICSI-proceduren og vil gå til grunde. De bedste æg vil dele sig og udvikle sig til overførbare embryoner (7-10 dages fostre). Disse overførbare embryoner vil som udgangspunkt blive frosset ned, for senere at blive tøet op og anvendt i en egnet rugehoppe.

 

Succesrate: Proceduren på hest er i rivende udvikling. Vi samarbejder med flere internationale universiteter og underleverandører, herunder det ICSI laboratorie i Skandinavien med de stærkeste faglige kompetencer og med et omdømme vi tør stå inde for.

På verdensplan er der et opnåeligt mål, som siger: Én fuldbyrdet drægtighed pr. 3 OPU/ICSI procedurer. Dvs. en sandsynlighed der ligner succesraten for de mere normale procedurer ved ET-flush/embryotransfer.

 

Muligheder: OPU/ICSI-proceduren har fordele som ET-proceduren ikke har.

Ved OPU/ICSI skal donorhoppen ikke insemineres, dvs. donorhoppen skal fjernes færre gange fra sine træningsfaciliteter end ved ET (mindre stress). Der anvendes ingen hormoner på donorhoppen, som ellers kan påvirke den i sporten. Donorhoppen behøver ikke være i brunst i den periode der udføres OPU/ICSI. OPU/ICSI-proceduren kan derfor udføres det meste af året Vi fokuserer primært på perioden fra september til april, hvor der er ro på bedækningssæsonen. Vi vælger typisk at nedfryse de producerede embryoner, dette giver en mulighed for at gemme embryonerne i fryseren til et optimalt tidspunkt (i den følgende avlssæson), hvor embryonerne kan overføres til en tilpasset rugehoppe.

Anvendelse af embryoner direkte uden nedfrysning giver en del udfordringer i forhold til tilpasning af rugehopper, hvorfor det ikke er den procedure, vi benytter som standard.

 

 

OPU/ICSI-metoden giver altså en mulighed for at producere føl hele året, og stadig få rugehopperne til at fole, når man ønsker det. De fleste af vores embryoner overføres til rugehopper i maj måned

 

Ved OPU/ICSI-metoden kan der også anvendes forskellige hingste til æg fra den samme opsamling. Ved anvendelse af flere hingste kræves der dog, at minimum 3-4 æg ad gangen anvendes til samme hingst. Der kan ligeledes anvendes en teknik, hvor man deler en frostsædsdosis i op til 5 dele, da der til ICSI-proceduren kræves en meget lille mængde sæd pr. hoppe.

 

OPU/ICSI-teknikken er specielt velegnet til sportsheste, der ved denne metode kan indgå i avlsarbejdet, når det passer ind i stævne- og træningsprogrammet. Teknikken kan også med fordel anvendes ved hopper med dårlig livmoder, kroniske livmoder infektioner, eller hingste med dårlig sædkvalitet.

 

Muligheder er der mange af og der bliver kun flere, jo længere forskningen kommer. Cellelinjer, DNA-test, kønsbestemmelse og meget andet er lige om hjørnet.

 

 

Valg af hingst:

I forbindelse med online-bookingen bliver du som donorhoppens ejer/bruger bedt om at oplyse, hvilken/hvilke hingste du ønsker at anvende. For at sikre, at der ikke sker fejl i kommunikationen omkring dette, er det vigtigt, at du hurtigt efter udfyldelsen af online-aftalen tager kontakt til VetEmbryo for at sikre, at sæd efter den/de ønskede hingste kan være fremme på laboratoriet inden ICSI-proceduren skal udføres.

 

 

 

 

Priser 2023(ex. moms), OPU, Donorhoppe.

 

 

OPU-sessionen (udtagning af æg) og ICSI-sessionen (laboratoriebefrugtningen)  afregnes med Højelse Hesteklinik. Der afregnes pr. udført OPU-/ICSI-session. Betaling af et Aconto beløb på kr. 11.000 forfalder inden OPU/ICSI-proceduren kan påbegyndes.

 

Efter endt procedure fremsendes en faktura på det samlede beløb

 

 

Udgiften til OPU indbefatter:

 • Medicinering af hoppen før, under og efter OPU-sessionen.
 • OPU-sessionen.
 • Håndtering, sortering og oprensning af oocytter(æg)
 • Montering af oocytter i transport medie
 • Pakning til transport
 • Forsendelse/Transport til ICSI laboratorie.

 

OPU-sessionen (inkl. håndtering af oocytter)

dkk

4.500

Medicin / Materialer

-

1.000 - 1.600

Forsendelse (afhængig af transportform, egen-transport eller transportfirma)

 

 

 

Ca. 1500

Priser er opgivet ekskl. moms.

 

 

Udgiften ICSI indbefatter:

 • Modning af oocytter
 • ICSI/ Mikroinsemination
 • Klargøring af sæd

Priserne inkluderer ikke prisen for hingstesæd

 

Modning af oocytter

dkk

1.125

Medicin / Materialer

-

Ca. 500

Mikroinsemination ICSI

-

2.500

Oprensning af sæd på Zymot fertility Chip

-

1.100

Priser er opgivet ekskl. Moms.

 

 

Slutmodning og Opbevaring af sæd og embryoner afregnes til ICSI-Laboratoriet pr. ICSI-session. Faktura forfalder efter endt procedure, ca 10 dage efter foretagelsen af OPU

 

Udgiften indbefatter:

 • Tilvalg af flere hingste
 • Frysning af embryoner
 • Opbevaring af embryoner
 • Opbevaring af sæd

 

Ved brug af 2 forskellige hingste (tilvalg)

-

1.500

Opbevaring af sæd pr måned (op til 6 stk.)

-

75

Opbevaring af sæd pr måned (mere end 6 stk.)

-

150

Pr. frosset embryon

-

3.200

Opbevaring af embryoner pr måned (op til 6 stk.)

-

75

Opbevaring af embryoner pr måned (mere end 6 stk.)

-

150

Indberetning til Seges

-

525

Priser er opgivet ekskl. moms. (VetEmbryo priser gældende til 1.9.24)
 

 

 

Recipienthoppen (rugehoppen)

Recipienthopperne (rugehopperne) stilles til rådighed af Højelse Hesteklink, som råder over en stor homogen population af recipienthopper. I sæsonen følges Recipienthopperne dagligt ved scanning og deres ægløsningstidspunkt fastlægges.

 

VetEmbryo og Højelse Hesteklinik aftaler i fællesskab tid og dato for overførsel af hvert enkelt nedfrosset ICSI-embryon til en recipienthoppe. Recipienthoppen tilpasses og klargøres af Højelse Hesteklinik. Overførsel af embryon til rugehoppe udføres af VetEmbryo på Højelse Hesteklinik. Betaling for klargøring, optøning og overførsel afregnes før overførslen kan finde sted. Efter overførslen bliver recipienthoppen scannet ved 14 dages drægtighed, ved 28 dages drægtighed samt ved 45 dages drægtighed.

 

Købsaftale: (Kr. 31.000 + 1 kr.)

Når recipienthoppen (rugehoppen) er 45 dage drægtig, indgås der en købsaftale om brugsretten til recipienthoppens mave, hvorefter alt ansvar for og samtlige udgifter til recipienthoppen og embryonet overgår til donorhoppens ejer-/bruger.

 

I praksis betales et ”45 dages rugehoppe fee” på kr. 31.000 for drægtigheden og samtidig sælges brugsretten til recipienthoppen til donorhoppens ejer/bruger for 1 krone. Salget er betinget af, at Højelse Hesteklinik køber recipienthoppen  tilbage i perioden 15.-31. marts 2026 til samme pris.

 

Returnerings omkostninger:

 • Returnering 15-31 marts 2026: Recipienthoppen er i donorhoppens ejer/brugers varetægt indtil den skal returneres til Højelse Hesteklinik, Kratvej 8, 4623 Lille Skensved i perioden 15.-31. marts 2026.

 

 • Returnering før 15. marts 2026: Recipienthoppen kan tilbageleveres inden 15. marts 2026 mod betaling forud for opstaldning i perioden fra den faktuelle returneringsdato og frem til 15. marts 2026. Recipienthoppen skal returneres til Højelse Hesteklinik, Kratvej 8, 4623 Lille Skensved. Opstaldningsprisen er kr. 96 pr. døgn. Betaling forfalder i forbindelse med returnering.

 

 • Opstaldning af Recipienthoppen på Højelse Hesteklinik efter 45 dages dr scanning: Opstaldningsprisen er kr. 144 pr. døgn. Ved længere tids opstaldning skal der indgås aftale, i form af en udfyldt online formular. Foling på stutteriet kan aftales. Opstaldning af føl på stutteriet er ikke en mulighed efter fravænning

?

Depositum:

Ved overdragelsen på dag 45 betales et depositum for recipienthoppen (rugehoppen) på kr. 2.000, pengene returneres når recipienthoppen er tilbageleveret til Højelse Hesteklinik i normalt huld, kondition, ny beskåret og med et opdateret vaccinationskort. Depositum returneres ikke ved mangler jf. nedenstående takseringsmodel

 

 • Manglende huld og kondition                           kr. 2.000
 • Mangelfuld beskæring og hovpleje                   kr. 2.000
 • Mangelfuld opfølgning på vaccinationer           kr. 2.000

?

Bemærk at ved mangler på 2 eller 3 parametre vil donorhoppens ejer/bruger blive faktureret yderligere kr. 2.000 pr observeret mangel.

 

Død:

Hvis recipienthoppen dør i donorhoppens ejer/brugers varetægt, kræves en dødsattest fra en dyrlæge og hoppen vil skulle erstattes til Højelse Hesteklinik med et beløb på kr. 25.000

 

Opstaldning:

Ændring af opstaldningsprisen kan ske med en måneds varsel til den første i en måned

 

 

Priser 2023 (ex. moms)   Recipienthoppen

 

 

Priserne er eksklusive udgifter til CHR registrering, indberetninger til avlsforbund mm.

Betaling for recipienthoppen og andre forfaldne fakturaer, skal være tilgået Højelse Hesteklinik inden udlevering af hoppen kan foretages. Aconto beløb på kr. 5.000 for overførsel skal betales før embryooverførsel kan påbegyndes. Efter endt procedure fremsendes en faktura på det samlede beløb

 

 

ICSI: Højelse Recipient (rugehoppe) ved drægtighed dag 45

 

 

Højelse recipienthoppe (rugehoppe)

Dkk

 

 

Optøning, pakning og overflytning af embryon (pr embryon)

-

2.500

 

Broafgift + kørsel (kan evt. deles)

-

2.500

 

         

-

      

 

Ved ingen drægtig recipienthoppe (rugehoppe) Intet rugehoppe-fee

-

0

 

Drægtig rugehoppe-fee ved 45 dages drægtighed

-

31.000

 

Midlertidigt køb

-

1

 

Depositum

-

2.000

 

Opstaldning pr. døgn før 45 dages dr scanning

-

0

 

Opstaldning pr. døgn efter 45 dages dr scanning (+ 10 dage frem)

-

0

 

Opstaldning pr. døgn efter 45 dages dr scanning (fra dag 11 efter scanning)

-

144

 

Opstaldning pr. døgn efter fødsel (Ved foling på Højelse Hesteklinik)

-

156

 

Opstaldning pr. døgn efter fravænning (Recipienthoppe frem til 15 marts 2025)

-

96

 

Opstaldning Føl pr. døgn efter fravænning (opstaldning af føl er ikke en option)

-

250

 

Folingsovervågning på stutteriet (ekskl. Opstaldning)

-

7.000

 

Pasansøgning + Chipmærkning af føl født på stutteriet (obligatorisk ved alder 14 dage)

-

-

 

616

 

Udfærdigelse af Pas (grønt pas hvis ikke ejer selv registrerer, OBLIGATORISK)

-

535

 

 

 

 

 

Anbefalet tilkøb

 

 

 

Ansvarsforsikring / Føl-foster forsikring (anslået pris)

-

5.000

 

 

 

 

 

Eventuelle tillægsomkostninger ved returnering

 

 

 

Returnering før 15 marts 2026, opstaldning pr. døgn

-

96

 

 

 

 

 

Manglende huld og kondition ved returnering

-

2.000

 

Mangelfuld beskæring og hovpleje ved returnering

-

2.000

 

Mangelfuld opfølgning på vaccinationer ved returnering

-

2.000

 

Omkostninger ved død

 

 

 

Ved recipienthoppens død i donorhoppens ejer/brugers varetægt

-

25.000

 

Priser er opgivet ekskl. moms. Der afregnes pr. overført Embryon.

Medbragt ”eget foder” medfører ikke reduktion i opstaldningsprisen

Opstaldningspriserne er vejledende og kan reguleres med 1 måneds varsel

 

 

 

Priser 2023 (ex. moms) egne recipienthopper

 

 

ICSI: Anvendelse af ejers egne recipienthopper (rugehopper):

 

Rugehopper som klargøres af Højelse Hesteklinik: Rugehopper som ejes af donorhoppens ejer/bruger og afleveres på Højelse Hesteklinik. Rugehopperne skal være unge hopper (helst 3-8 år) i god foderstand, uden forhistorie om reproduktionsmæssige problemer og med gode regelmæssige brunster. Opstaldning af rugehopper afregnes til ejer/bruger med dkk 96,00 pr. døgn (på døgnfold), dkk 144,00 pr døgn (på boks).
Scanninger og overvågning af rugehopperne afregnes pr brunst dkk 1.800,00

Drægtighedsscanninger dag 14, dag 28, dag 45 mm. afregnes pr drægtighedsscanning med kr. 583

 

Rugehopper som klargøres hjemme: Rugehopper som ejes af donorhoppens ejer/bruger
Hopperne håndteres lokalt hos donorhoppens ejer/bruger og af dennes lokale dyrlæge, som scanner dagligt og finder hoppernes ægløsningstidspunkt.

 

I begge tilfælde foregår overflytning af embryon på Højelse Hesteklinik. Et Aconto beløb på kr. 5.000 for overførsel skal betales før embryooverførsel kan påbegyndes.

 

Priserne er eksklusiv udgifter til CHR registrering, indberetninger til avlsforbund mm.

Betaling for recipienthoppen og andre forfaldne fakturaer, skal være tilgået Højelse Hesteklinik inden udlevering af hoppen kan foretages.

 

 

Private recipienthopper (rugehopper):

Dkk

 

 

Follikel overvågning pr brunst

-

1.800

 

 

 •  

 

 

Optøning, pakning og overflytning af embryon (pr embryon)

 •  

2.500

 

Broafgift + kørsel (kan evt. deles)

-

2.500

 

Drægtighedsscanning pr gang (dg 14, dg 28, dg 45 plus følgende)

-

583

 

Opstaldning pr. døgn på græs/døgnfold

-

96

 

Opstaldning pr. døgn på boks

-

144

 

Opstaldning pr. døgn efter 45 dages dr scanning (fra dag 11 efter scanning)

-

144

 

Folingsovervågning på stutteriet (ekskl. Opstaldning)

-

7.000

 

Opstaldning pr. døgn efter fødsel (Ved foling på Højelse Hesteklinik)

-

156

 

Opstaldning Føl pr. døgn efter fravænning (opstaldning af føl er ikke en option)

-

250

 

Pasansøgning + Chipmærkning af føl født på stutteriet (obligatorisk ved alder 14 dage)

 

-

 

616

 

Udfærdigelse af Pas (grønt pas hvis ikke ejer selv registrerer, OBLIGATORISK)

-

535

 

 

 

 

 

Tillæg (alenefold, dækken, klokker mm pr døgn) ved første

-

50

 

Tillæg pr. døgn for følgende

-

25

 

Klargøring, materialer, medicin mm. i forbindelse med embryooverførsel

-

1.000

 

Priser er opgivet ekskl. moms. Der afregnes pr. overført Embryon

Medbragt ”eget foder” medfører ikke reduktion i opstaldningsprisen

Opstaldningspriserne er vejledende og kan reguleres med 1 måneds varsel

 

 

 

 

Ansvar:

 

Donorhoppens ejer/bruger er bekendt med de teknikker der anvendes i forbindelse med OPU-proceduren, som anvendes af Højelse Hesteklinik.
 

De anvendte teknikker kan i sjældne tilfælde skade donorhoppen og/eller æg og blastocyster, hvilket kan være årsag til permanente læsioner på donorhoppen og evt. resultere i dennes død, samt tab af æg og blastocyster. Risici vurderes som værende minimale, men kan bl.a.  (som ved al anden rektal manipulation) kunne indbefatte skader på tarm, blødning til bughule, betændelse i bughulen, abscesser/infektion i æggestokkene, kolik mm

 

Når donorhoppen overlades i Højelse Hestekliniks varetægt accepteres disse risici af ejer/bruger.

OPU-proceduren foregår på donorhoppens ejer/brugers eget ansvar.

 

Alle heste opstaldet på Højelse Hestekliniks Stutteri er opstaldet på ejers eget ansvar og under accept af risiko for sygdom og skader, som hesten måtte pådrage sig i forbindelse med opstaldningen.

Højelse Hesteklinik har en erhvervsansvarsforsikring, som dækker hesten hvis professionelle fejl skulle forekomme, den maksimale erstatning alt inklusive kan ikke overstige 80.000 euro.

 

Højelse Hesteklinik har ikke en forsikring der dækker hestens værdi eller tab af værdi i forbindelse med OPU-proceduren. Det anbefales at overveje en forsikring af donorhoppen inden OPU-proceduren påbegyndes.

 

Fra tidspunktet for OPU (æg-opsamlingen), hvor æggene høstes, overgår alt ansvar og risiko for æggene til Højelse Hesteklinik. Frem til æggene er pakket, transporteret og afleveret til ICSI-laboratoriet er det alene Højelse Hesteklinik, der træffer alle beslutninger angående håndtering af æggene, eventuelle behandlinger der udføres på æggene og dermed kan have indvirkning på æggenes overlevelse.

 

Fra tidspunktet hvor æggene afleveres hos VetEmbryo, overgår alt ansvar og risiko til ejer og/eller VetEmbryo.

 

Fra tidspunktet hvor et embryon er overført til en Højelse-rugehoppe, overgår alt ansvar og risiko for embryonet til Højelse Hesteklinik. Det er alene Højelse Hesteklinik, der træffer alle beslutninger angående håndtering af rugehoppen, eventuelle behandlinger der udføres på rugehoppen og dermed den indvirkning det kan have på embryonets overlevelse. Herunder i sidste instans aflivning af rugehoppe og af embryoner. 
 

Efter at rugehoppen er konstateret drægtig dag 45, overgår ejerskab af rugehoppen og embryon til donorhoppens ejer/bruger.
 

Efter at rugehoppen er konstateret 45 dage drægtig overgår al risiko og ansvar fra Højelse Hesteklinik til donorhoppens ejer/bruger.
 

Højelse Hesteklinik kan ikke stilles til ansvar for skader forvoldt af rugehoppe eller føl, efter rugehoppen er konstateret 45 dage drægtig.

 

Højelse Hesteklinik bestræber sig på at anvende så optimale recipienthopper (rugehopper) som muligt på et hvert givent tidspunkt. En recipienthoppe (rugehoppe) er et levende individ og der vil altid kunne findes en parameter hos disse, som gør, at de afviger fra den optimale sportshest. Højelse Hesteklinik kan ikke stilles til ansvar for at hoppen i brugsretsperioden såvel før, som efter fødsel, ikke agerer eller opfører sig som forventet over for sine omgivelser eller sit føl
 

Højelse Hesteklinik kan ikke stilles til ansvar for embryotab, abort, skjulte fejl, dårlig opførsel, dårlige moderegenskaber mm. hos rugehoppen.

 

Hvis rugehoppen er i Højelse Hestekliniks varetægt efter 45 dages drægtighed, er Højelse Hesteklinik bemyndiget til at rekvirere transport og indlæggelse ved lidelser, der kræver at rugehoppen indlægges på hospital. Udgifter til transport og hospitalsophold påhviler alene donorhoppens ejer/bruger.

 

Ansvar og vilkår accepteres ved udfyldelse af ”Online aftalen angående OPU / ICSI” på Højelse Hestekliniks hjemmeside. OPU (æg-opsamling)/ ICSI (reagensglasbefrugtning/mikroinseminering) kan ikke finde sted, før onlineaftalen er udfyldt og modtaget af Højelse Hesteklinik. Samt at acontobeløbet på kr. 11.000 er indbetalt til Højelse Hesteklinik.

 

I forbindelse med ICSI proceduren anvender Højelse Hesteklinik et eksternt laboratorie drevet af en underleverandør. For at koordinere processerne, vil dine kundeoplysninger blive overført til denne underleverandør. Ved håndtering af personlige data, henvises til Højelse Hestekliniks GDPR politik på http://get2vet.dk/files/GDPR_politik_hp.pdf

 

 

Betalingsbetingelser:

 

Betalingsbetingelser: Forud betaling. Betaling kr. 11.000, for OPU-session og ICSI-session skal være tilgået Højelse Hesteklinik før proceduren kan igangsættes

 

Betaling for alle forfaldne fakturaer, skal være tilgået Højelse Hesteklinik før næste OPU-/ICSI- procedure. Det samme gælder anden større  behandling eller udlevering af rugehopper.

Dette gælder tillige betalingen til VetEmbryo.

 

Donorhoppens ejer/bruger accepterer at betale til Højelse Hesteklinik de ovenfor beskrevne omkostninger til OPU, ICSI, 45 dages rugehoppe-fee (Højelse Hesteklinik), opstaldning, depositum, obligatorisk ansvarsforsikring mm., så snart rugehoppen er konstateret drægtig med et 45 dages embryon.

 

Donorhoppens ejer/bruger accepterer at betale til Vet Embryo de ovenfor beskrevne omkostninger til, nedfrysning af embryoner, tillæg for opbevaring af frosne embryon(er), opbevaring af sæd samt evt for registrering i Avlsforbund.

 

Sidste faktura ”45 dages rugehoppe-fee” indbetales i forbindelse med 45 dages drægtighedsdatoen. Ved 45 dages drægtighedsdatoen overgår al risiko, alle udgifter og alt ansvar for recipienthoppen (rugehoppen) og det ufødte føl til donorhoppens ejer/bruger.

 

Ved returnering af recipenthoppe (rugehoppe) før 15. marts 2026, faktureres og betales opstaldningen frem til 15. marts 2026 før returnering af recipienthoppen (rugehoppen)

 

Ved opstaldning af Recipienthoppen på Højelse Hesteklinik efter 45 dages dr scanning, skal der indgås aftale om opstaldning. Opstaldningsaftale udfyldes Online på Højelse Hestekliniks hjemmeside: www.get2vet.dk. Foling på stutteriet kan ligeledes aftales. Opstaldning af føl på stutteriet er ikke en mulighed efter fravænning ved 6 måneder.

 

Eventuel faktura for mangler (jf. depositum) på recipienthoppen (rugehoppen) på returneringstidspunktet, betales ved returnering.

 

Hvis recipienthoppen (rugehoppen) dør i donorhoppens ejer/brugers varetægt, kræves en dødsattest fra en dyrlæge og hoppen vil skulle erstattes til Højelse Hesteklinik med et beløb på kr. 25.000

 

 

 

Anbefalinger:

 

Højelse Hesteklinik anbefaler at tegne en følfosterforsikring ved overtagelsen af rugehoppe og embryo. Denne kan alene tegnes af ejeren af hoppe og embryo.

 

Højelse Hesteklinik anbefaler at recipienthoppen (rugehoppen) vaccineres regelret mod herpesvirus (virusabort) i 5. 7. og 9. måned

 

Højelse Hesteklinik anbefaler at overveje en forsikring af donorhoppen inden OPU-proceduren påbegyndes.

 

 

Generelt:

 

Adresse:

 

Højelse Hestekliniks Stutteri

 Kratvej 8,

4623 Ll. Skensved.

CHR nr. Stutteri. 81169

 

 

Forespørgsel / Info

Højelse Hesteklinik tlf.: 56 16 80 22 (vælg 1)

Almindelig tidsbestilling mandag-fredag kl. 09.00 - 14.00

 

Stutteridyrlægerne tlf. 56 16 80 22 (vælg 3 for stutteri):

 

Mandag-lørdag kl. 08.00-10.00 samt

Mandag-fredag kl. 16.00-17.00

 

Når hesten er opstaldet på Højelse Hesteklinik, kontakter dyrlægerne ejer når hesten er klar til at gå hjem.
 

 

Indlevering & Afhentning:

Indlevering og afhentning af hopper på Højelse Hestekliniks Stutteri foregår bedst efter aftale med stutteriet eller klinikken og inden for nedenstående tidspunkter.

 

Mandag-lørdag kl. 08.00-10.00 samt

Mandag-fredag kl. 16.00-17.00         

 

Herudover på hverdage, lørdage og søndage kun efter aftale

 

Kortere tids opstaldning af Hopper til inseminering, Donorhopper til ICSI eller ET og Recipienthopper aftales løbende.

 

Ønskes opstaldning i længere tid skal der indgås en separat aftale. Opstaldningsaftale indgås online via Højelse Hestekliniks hjemmeside: www.get2vet.dk.

 

Opstaldning af rugehopper kan aftales

Foling på stutteriet kan aftales.

Opstaldning af føl på stutteriet efter fravænning på 6 måneders dagen er ikke en mulighed

Opstaldning på alenefold kan tilbydes mod tillæg. Mod tillæg håndteres endvidere dækken, klokker gamacher mm.


NB: Hopper med bagsko kan kun tilbydes alenefold. Alternativt kan de, når smeden for ejerens regning, har fjernet bagsko tilbydes fællesfold.

 

 

Online Booking:

Inden ankomst til stutteriet skal hoppen tilmeldes  via ”Online booking” på vores hjemmeside www.get2vet.dkKlik på Tilmelding til Reproduktion / Avl og klik på billedet over den ønskede behandling.

Bookningen indeholder vigtige og nødvendige oplysninger som klinikken har behov for i forbindelse med den reproduktionsprocedure der er valgt for netop din hoppe. Enkelte punkter i bookningen er obligatoriske og skal udfyldes.  

 

CHR-Register:

Grundet regler mht. CHR-register, registrering af foder og registrering af hestens ankomst og afgang fra stutteriet, er det nødvendigt, at der oplyses, hvilken CHR-register adresse hesten kommer fra og til hvilken CHR-register adresse den skal overføres til efter endt ophold på stutteriet.  Eventuelle udgifter, afledt af CHR register lovgivning mm. påhviler alene hesteejeren.

 

Konsum status / Medicinsk behandling:

Grundet regler mht.  foder registrering, medicin håndtering og medicin anvendelse er det nødvendigt at kende konsum status  på alle heste, som opstaldes på stutteriet. Ved medicinsk behandling af hesten er det vigtigt at kende konsumstatus (pas afsnit IX del 2). Heste, som er udmeldt af fødekæden, kan behandles uden problemer, hvorimod heste, som ikke er udmeldt af fødekæden, kun kan behandles med et begrænset antal medicinske midler. Ved opstaldning overgiver hesteejeren ansvaret, for at hesten kan blive behandlet efter behov, og dermed udmeldt af fødekæden hvis dette er nødvendigt. Ved medicinsk behandling af føl er vi jf. gældende lovgivning pålagt at chipmærke føllet samt at udfylde midlertidigt identifikationsskema og eventuelt pasansøgning.  Økonomiske udgifter, afledt af lovgivning mm. påhviler alene hesteejeren.

 

Avlsforbund:

Det er essentielt at vide hvilket avlsforbund det/de producerede føl skal registreres i. Højelse Hesteklinik indberetter alle relevante bedækningsdata til føl som skal registreres i avlsforbund under SEGES. Ønskes føllet registreres i avlsforbund uden for ”SEGES regi” eller i udenlandsk avlsforbund påhviler det ejer selv at indberette Bedæknings og andre relevante data.

 

Foder:

Standard foderet består af: Equsana, havre, wrap og vitamin blanding. Det er altid muligt at medbringe eget foder, hvis dette er et ønske. Anvendelse af hestens eget foder medfører ingen reduktion i opstaldningsprisen.

 

Hestepas:

For at journalisering, medicinering og indberetning kan ske korrekt og til tiden, er det nødvendigt, at hoppens ejer ved indlevering af hoppen på Insemineringsstationen medbringer hestepas (konsumstatus hestepassets afsnit IX del 2 skal være udfyldt).

 

Traces / transport over grænser:

Ved opstaldning af heste som efter endt reproduktions procedurer skal overføres til et andet land end Danmark skal der anvendes traces. Klinikken vil kunne være behjælpelige med disse under forudsætning af at alle oplysninger er til stede. Der takseres pr forbrugt tid.

Vær opmærksom på at der kræves pas på føllet inden hjemtransport, hvis en hoppe med føl ved siden, som hører hjemme i et andet land end Danmark, opholder sig på stutteriet i mere end 30 dage. Det kan blive nødvendigt at chipmærke og anmode om hestepas for disse føl. 

 

Abort:

Hopper som har aborteret i det år hoppen indleveres på stutteriet kan kun modtages efter kontakt og accept fra stutteriets dyrlæger. Hopper som har aborteret, må som udgangspunkt ikke komme på stutteriet før 3 uger efter abort, og der skal foreligge dyrlæge attest mht. årsag til abort samt laboratorieprøvesvar mht. Herpes/EHV

 

Data / GDPR:

Ved udfyldelse af online-aftalen accepterer hoppens ejer/bruger, at vedkommende må kontaktes af Højelse Hesteklinik via telefon, via mails og via sms-beskeder med hensyn til oplysninger, information, informationsmateriale og remindere med mere. Ligeledes accepterer hoppens ejer/bruger at personlige data kan overføres til underleverandører i det omfang, dette er nødvendigt. Grundet GDPR regler, vil oplysninger automatisk blive slettet 5 år efter afsluttet samarbejde.