Opstaldnings aftale

 

 

 

Højelse Hesteklinik

 

 

Informations-dokument 2023

 

 

Aftale til anvendelse når heste opstaldes i længere tid på Højelse Hestekliniks Stutteri.  

F.eks. i forbindelse med:

 

 

  • Opstaldning af Recipienthopper (rugehopper) efter 45 dages drægtighed
  • Opstaldning af Ejers egne Recipienthopper (rugehopper) til klargøring
  • Opstaldning i forbindelse med Folingsovervågning
  • Opstaldning af Føl og hoppe efter foling
  • Opstaldning udover 30 dage eller efter endt procedure (Inseminering, ET eller ICSI).

 

 

Hopper som er på stutteriet i avls-sæsonen til Inseminering, ET-Flush eller ICSI, behøver ikke denne aftale. Det samme gælder hingste, som er opstaldet i forbindelse med sædtapning og frostsædsproduktion

 

Opstaldning kan finde sted når onlineaftalen angående opstaldning er udfyldt og modtaget af Højelse Hesteklinik.

 

Opstaldningsaftalen indgås online via Højelse Hestekliniks hjemmeside: www.get2vet.dk

 

Ved underskrift accepteres priser og betingelser for Højelse Hesteklinik som beskrevet i dette dokument.

 

For at opnå den bedste kommunikation i processen er det vigtigt at hoppen indleveres i arbejdstiden.

 

 

Højelse Hestekliniks Stutteri, Kratvej 8, 4623 Ll. Skensved.

CHR nr. Stutteri. 81169

 

 

Højelse Hesteklinik tlf.: 56 16 80 22 (vælg 1)

Almindelig tidsbestilling mandag-fredag kl. 09.00 - 14.00

 

 

Stutteridyrlægerne tlf. 56 16 80 22 (vælg 3 for stutteri):

Mandag-lørdag kl. 08.00-10.00 samt

Mandag-fredag kl. 16.00-17.00

                                                                                                                                  

 

Når hesten er opstaldet på Højelse Hesteklinik, kontakter dyrlægerne ejer, når hesten er klar til at gå hjem.

 

 

 

Opstaldning:

 

Recipienthopper:

Recipienthopper som er scannet drægtige på dag 45 overgår til opstaldning efter denne kontrakt. Der er en overgangsperiode på 10 dage efter scanningen, herefter vil der blive opkrævet et opstaldningsgebyr på 144 kr. pr døgn.

Recipienthopper kan opstaldes via Højelse Hesteklinik´s stutteri frem til foling og fravænning efter bestemmelserne i denne kontrakt

 

Ejers egne Recipienthopper:

Ejers egne Recipienthopper opstaldes efter denne kontrakt.

 

Foling / Følanmeldelse:

Hopper kan opstaldes i forbindelse med overvågning af foling efter denne kontrakt.

Hopperne skal ankomme til stutteriet senest en måned før forventet termin.

Hopperne vil ved ankomsten blive vaccineret mod influenza & stivkrampe, for sikre højst mulig immunitet. En uge før termin vil hopperne blive behandlet med ormemiddel.

Folingen overvåges via en folingsalarm, som syes ind i hoppens fødselsveje.

Information om fødslens forløb gives om morgenen, dagen efter at folingen har fundet sted.

Indberetning af fødslen til avlsforbund og rekvirering af pas foretages af ejer. Er føllet ikke indberettet senest 30 dage efter foling, er Højelse Hesteklinik bemyndiget til at chipmærke og foretage indberetning til Seges, med Højelse Hesteklinik som ejer, og rekvirerer i den forbindelse et GRØNT-pas på føllet. Udgifter hertil samt senere om registrering påhviler alene hesteejeren.

Klinikken anbefaler at der tegnes obligatorisk Ansvarsforsikring og Føl-foster forsikring ved opstaldning i forbindelse med foling.

 

Føl og Hoppe efter Foling:

Efter foling kan hoppe og føl tages hjem, så snart føllet har rettet sig og diger optimalt, dette tager oftest et par dage.

Opstaldning frem til fravænning af føllet ved 5-6 måneders alderen kan aftales.

Opstaldning af føl efter fravænning er ikke muligt.

 

Efter endt procedure / almindelig opstaldning:

Opstaldning efter endt procedure i forbindelse med reproduktion kan ligeledes aftales efter denne kontrakt. Hesten hentes ikke hjem, men forbliver på stutteriet

 

Opstaldningspris:

Medbragt ”eget foder” medfører ikke reduktion i opstaldningsprisen

Ændring af opstaldningsprisen kan ske med en måneds varsel til den første i en måned

 

Opstaldningsperiode:

Det er vigtigt, at man, når aftalen indgås, tager stilling til opholdets varighed. Forventet ankomst- og hjem dato skal udfyldes.

 

Smed:

Smed rekvireres efter behov for ejers regning.

 

 

 

Priser 2023 (ex. moms)

 

 

Opstaldning:

 

 

 

 

Dkk

 

Recipienthopper

 

 

 

Opstaldning pr. døgn før 45 dages dr scanning

-

0

 

Opstaldning pr. døgn efter 45 dages dr scanning (+ 10 dage frem)

-

0

 

Opstaldning pr. døgn efter 45 dages dr scanning (fra dag 11 efter scanning) og evt. frem til foling

-

144

 

Opstaldning pr. døgn efter fødsel

-

156

 

Opstaldning pr. døgn efter fravænning (Recipienthoppe frem til 15 marts 2024)

­-

96

 

Opstaldning pr døgn ved returnering før 15 marts 2025

-

96

 

 

 

 

 

Generelt

 

 

 

Opstaldning pr døgn

 

144

 

Folingsovervågning på stutteriet (ekskl. Opstaldning)

 

7.000

 

Opstaldning pr. døgn efter fødsel

-

156

 

Opstaldning pr. døgn efter fravænning (privat folingshoppe)

 

144

 

Opstaldning føl pr. døgn efter fravænning (opstaldning af føl er ikke en option)

-

250

 

 

 

 

 

Tillæg

 

 

 

Tillæg (alenefold, dækken, klokker mm pr døgn) ved første

-

50

 

Tillæg pr. døgn for følgende

-

25

 

Pasansøgning + Chipmærkning af føl født på stutteriet (obligatorisk ved alder 14 dage)

 

616

 

Udlæg ved grønt Pas med foto (obligatorisk ved alder 14 dage)

 

535

 

Vaccination Herpes (EHV) inkl. Vaccine

 

           400

 

Vaccination Influenza / Tetanus inkl. Vaccine

 

           400

 

Behandling med ormekur

 

250

 

Udgifter til CHR register

 

?

 

Priser er opgivet ekskl. moms

 

 

Diverse udlæg til f.eks. transport af sæd fra hingsteholder til stationen, returforsendelse af sædcontainer inkl. registreringspapirer til hingsteholder, avlsforbund, chipmærkning, prøveudtagning, laboratorieprøver, CHR-registrering, medicin mm påhviler alene hesteejeren.

 

Medbragt ”eget foder” medfører ikke reduktion i opstaldningsprisen

Opstaldningspriserne er vejledende og kan reguleres med 1 måneds varsel

 

 

Vi tilbyder alle standardopgaver til gunstige priser, mens din hest er opstaldet hos os, f.eks.:

 

Vaccination

dkk

400

Tandrasp

-

760

Vaccination og tandrasp

-

1000

Blodprøve WFFS pr dyr

-

800

 

Priser er opgivet ekskl. moms.

 

 

 

Ansvar:

 

Hesteejeren er bekendt med forholdene og hesteholdet på Højelse Hesteklinik ApS.
 

Alle heste opstaldet på Højelse Hestekliniks Stutteri er opstaldet på ejers eget ansvar og under accept af risiko for sygdom og skader, som hesten måtte pådrage sig i forbindelse med opstaldningen.

 

Dyrlægen har en erhvervsansvarsforsikring, som dækker hesten, hvis professionelle fejl skulle forekomme, den maksimale erstatning alt inklusive kan ikke overstige 80.000 euro.

 

Skader på hesten, eller dennes føl, i forbindelse med opstaldningen kan forekomme og vil blive behandlet af Højelse Hesteklinik. Udgifter til behandling mm. påhviler alene hesteejeren.

 

Ved behov for hospitalsindlæggelse kontaktes ejer inden indlæggelse. I tilfælde hvor dette ikke kan lade sig gøre, vil hesten blive indlagt på hospital af Højelse Hesteklinik. Højelse Hesteklinik er her bemyndiget til at rekvirere transport og indlæggelse. Udgifter til transport og hospitalsophold mm. påhviler alene hesteejeren.

 

Ved opstaldning af recipienthopper (rugehopper) på Højelse Hesteklinik efter konstateret drægtig dag 45, overgår disse til denne opstaldnings aftale. Ejerskab af recipienthoppe (rugehoppe) og embryon overgår til donorhoppens bruger/ejer i forbindelse med positiv drægtighedsscanning på dag 45.

 

Efter at recipienthoppen (rugehoppen) er konstateret 45 dage drægtig overgår al risiko og ansvar fra Højelse Hesteklinik til donorhoppens bruger/ejer.

 

Højelse Hesteklinik kan ikke stilles til regnskab for skader forvoldt af recipienthoppe (rugehoppe) eller dennes føl.

 

Højelse Hesteklinik bestræber sig på at anvende så optimale recipienthopper (rugehopper) som muligt på et hvert givent tidspunkt. En recipienthoppe (rugehoppe) er et levende individ og der vil altid kunne findes en parameter hos disse, som gør, at de afviger fra den optimale sportshest. Højelse Hesteklinik kan ikke stilles til ansvar for at hoppen i brugsretsperioden, såvel før som efter fødsel, agerer eller opfører sig mod forventning over for sine omgivelser eller sit føl
 

Højelse Hesteklinik kan ikke stilles til ansvar for embryotab, abort, skjulte fejl, dårlig opførsel, dårlige moderegenskaber mm. hos recipienthoppen (rugehoppen)

 

Når hesten overlades i Højelse Hestekliniks varetægt accepteres vilkår, ansvar og risici af ejer/bruger.

 

 

Betaling:

 

Betalingsbetingelser: 8 dage netto kontant. 

 

Betaling for opstaldning, behandling mm., skal være tilgået Højelse Hesteklinik inden udlevering af hesten kan foretages.

 

 

 

Generelt:

 

 

Adresse:

Højelse Hestekliniks Stutteri

 

Kratvej 8,

4623 Ll. Skensved.

 

CHR nr. Stutteri. 81169

 

 

Forespørgsel / Info: 

 

Højelse Hesteklinik tlf. 56 16 80 22 (vælg 1):

 

Almindelig tidsbestilling mandag-fredag kl. 09.00 - 14.00

 

Stutteridyrlægerne tlf. 56 16 80 22 (vælg 3 for stutteri):

 

Mandag-lørdag kl. 08.00-10.00 samt

Mandag-fredag kl. 16.00-17.00

 

Når hesten er opstaldet på Højelse Hesteklinik, kontakter dyrlægerne ejer, når hesten er klar til at gå hjem.

 

Indlevering & Afhentning:

Indlevering og afhentning af hopper på Højelse Hestekliniks Stutteri foregår bedst efter aftale med stutteriet eller klinikken og inden for nedenstående tidspunkter.

 

Mandag-lørdag kl. 08.00-10.00 samt

Mandag-fredag kl. 16.00-17.00         

 

Herudover på hverdage, lørdage og søndage kun efter aftale

 

Kortere tids opstaldning af Hopper til inseminering, Donorhopper til ICSI eller ET og Recipienthopper aftales løbende.

 

Ønskes opstaldning i længere tid skal der indgås en separat aftale. Opstaldningsaftale indgås online via Højelse Hestekliniks hjemmeside: www.get2vet.dk.

Opstaldning af rugehopper kan aftales

Foling på stutteriet kan aftales.

Opstaldning af føl på stutteriet efter fravænning på 6 måneders dagen er ikke en mulighed

Opstaldning på alenefold kan tilbydes mod tillæg. Mod tillæg håndteres endvidere dækken, klokker, gamacher mm.

NB: Hopper med bagsko kan kun tilbydes alenefold. Alternativt kan de, når smeden for ejers regning har fjernet bagsko, tilbydes fællesfold.

 

Online Booking:

Inden ankomst til stutteriet skal hoppen tilmeldes via ”Online booking” på vores hjemmeside www.get2vet.dkKlik på Tilmelding til Reproduktion / Avl og klik på billedet over den ønskede behandling.

Bookningen indeholder vigtige og nødvendige oplysninger som klinikken har behov for i forbindelse med den reproduktionsprocedure der er valgt for netop din hoppe. Enkelte punkter i bookningen er obligatoriske og skal udfyldes.  

 

CHR-Register:

Grundet regler mht. CHR-register, registrering af foder og registrering af hestens ankomst og afgang fra stutteriet, er det nødvendigt, at der oplyses, hvilken CHR-register adresse hesten kommer fra og til hvilken CHR-register adresse den skal overføres til efter endt ophold på stutteriet.  Eventuelle udgifter, afledt af CHR register lovgivning mm. påhviler alene hesteejeren.

 

Konsum status / Medicinsk behandling:

Grundet regler mht.  foder registrering, medicin håndtering og medicin anvendelse er det nødvendigt at kende konsum status på alle heste, som opstaldes på stutteriet. Ved medicinsk behandling af hesten er det vigtigt at kende konsumstatus (pas afsnit IX del 2). Heste, som er udmeldt af fødekæden, kan behandles uden problemer, hvorimod heste, som ikke er udmeldt af fødekæden, kun kan behandles med et begrænset antal medicinske midler. Ved opstaldning overgiver hesteejeren ansvaret, for at hesten kan blive behandlet efter behov, og dermed udmeldt af fødekæden hvis dette er nødvendigt. Ved medicinsk behandling af føl er vi jf. gældende lovgivning pålagt at chipmærke føllet samt at udfylde midlertidigt identifikationsskema og eventuelt pasansøgning.  Økonomiske udgifter, afledt af lovgivning mm. påhviler alene hesteejeren.

 

Avlsforbund:

Det er essentielt at vide hvilket avlsforbund det/de producerede føl skal registreres i. Højelse Hesteklinik indberetter alle relevante bedækningsdata til føl som skal registreres i avlsforbund under SEGES. Ønskes føllet registreres i avlsforbund uden for ”SEGES regi” eller i udenlandsk avlsforbund påhviler det ejer selv at indberette Bedæknings og andre relevante data.

 

Foder:

Standard foderet består af: Equsana, havre, wrap og vitamin blanding. Det er altid muligt at medbringe eget foder, hvis dette er et ønske. Anvendelse af hestens eget foder medfører ingen reduktion i opstaldningsprisen.

 

Hestepas:

For at journalisering, medicinering og indberetning kan ske korrekt og til tiden, er det nødvendigt, at hoppens ejer ved indlevering af hoppen på Insemineringsstationen medbringer hestepas (konsumstatus hestepassets afsnit IX del 2 skal være udfyldt).

 

Traces / transport over grænser:

Ved opstaldning af heste, som efter endt reproduktions procedurer skal overføres til et andet land end Danmark skal der anvendes traces. Klinikken vil kunne være behjælpelige med disse under forudsætning af, at alle oplysninger er til stede. Der takseres pr forbrugt tid.

Vær opmærksom på at der kræves pas på føllet inden hjemtransport, hvis en hoppe med føl ved siden, som hører hjemme i et andet land end Danmark, opholder sig på stutteriet i mere end 30 dage. Det kan blive nødvendigt at chipmærke og anmode om hestepas for disse føl.  

 

Abort:

Hopper som har aborteret i det år hoppen indleveres på stutteriet kan kun modtages efter kontakt og accept fra stutteriets dyrlæger. Hopper som har aborteret, må som udgangspunkt ikke komme på stutteriet før 3 uger efter abort, og der skal foreligge dyrlæge attest mht. årsag til abort samt laboratorieprøvesvar mht. Herpes/EHV

 

Data / GDPR:

Ved udfyldelse af online-aftalen accepterer hoppens ejer/bruger, at vedkommende må kontaktes af Højelse Hesteklinik via telefon, via mails og via sms-beskeder med hensyn til oplysninger, information, informationsmateriale og remindere med mere. Ligeledes accepterer hoppens ejer/bruger at personlige data kan overføres til underleverandører i det omfang, dette er nødvendigt. Grundet GDPR regler vil oplysninger automatisk blive slettet 5 år efter afsluttet samarbejde.