Udlån af Rugehoppe

 

 

 Eksterne ET- eller ICSI- embryoner

 

 

 

Højelse Hesteklinik

 

 

Informations-dokument 2023

 

 

 

Information i forbindelse med udlån af Recipient/Rugehoppe ejet af Højelse Hesteklinik ApS.

 

Inden et embryon kan overføres til en Recipient-/Rugehoppe, skal der være indgået en bindende aftale mellem embryonets ejer og Højelse Hesteklinik ApS.

 

 

Recipient-/Rugehoppe aftalen indgås online via Højelse Hestekliniks hjemmeside: www.get2vet.dk

 

 

Ved underskrift accepteres såvel priser som betingelser for Højelse Hesteklinik ApS, som beskrevet i dette dokument.

 

 

 

Højelse Hestekliniks Stutteri, Kratvej 8, 4623 Ll. Skensved.

CHR nr. Stutteri. 81169

 

 

Højelse Hesteklinik tlf.: 56 16 80 22 (vælg 1)

Almindelig tidsbestilling mandag-fredag kl. 09.00 - 14.00

 

 

Stutteridyrlægerne tlf. 56 16 80 22 (vælg 3 for stutteri):

Mandag-lørdag kl. 08.00-10.00 samt

Mandag-fredag kl. 16.00-17.00

      

                                                                                                                            

Når hesten er opstaldet på Højelse Hesteklinik, kontakter dyrlægerne ejer, når hesten er klar til at gå hjem.

 

 

 

Recipienthoppen (Rugehoppen):

 

Recipienthopper (rugehopper) ejet af Højelse Hesteklinik stilles til rådighed for overførsel af embryoner.

 

Embryonerne kan være friske, produceret på Højelse Hesteklinik, eller Embryonerne kan transporteres til Højelse Hesteklinik i nedkølet eller nedfrosset tilstand, afhængig af tilvirkningsteknikken.

 

Højelse Hesteklinik råder over en stor homogen population af recipienthopper (rugehopper).

 

I sæsonen (1 april-15. august) følges og scannes recipienthopperne (rugehopperne) dagligt, så der på en given dato altid findes et antal hopper, som er tilpasset og tilgængelige til modtagelse af overførbare embryoner.

 

Klinikken arbejder som udgangspunkt med 2 typer af embryoner: Embryoner produceret ved ET (embryotransfer) eller embryoner produceret ved ICSI (reagensglasbefrugtning).

 

De forskellige former for embryoner stiller forskellige krav til og forberedelse af recipienthoppen (rugehoppen). Dette indvirker i sidste ende på prisen, der skal betales for recipienthoppen (rugehoppen).

 

Koordinering af og logistikken omkring håndtering af embryon og recipienthoppe (rugehoppe) er essentielt for opnåelse af positivt drægtighedsresultat. Kontakt til Højelse Hesteklinik før overførsel kan finde sted, er derfor essentielt, for at proceduren kan udføres.

 

 

2 Typer embryoner:

 

Embryoner produceret ved ET proceduren (embryotransfer)

 

a. Embryoner produceret ved ET-flush udført på Højelse Hesteklinik,

 •  Ferske embryoner
 •  Frosne embryoner

 

b. Embryoner produceret ved ET-flush udført på andre lokalisationer end Højelse Hesteklinik,

 •  Transporteret til Højelse Hesteklinik ferske,
 •  Transporteret til Højelse Hesteklinik nedkølede
 •  Transporteret til Højelse Hesteklinik frosne

 

 

Embryoner produceret ved OPU/ICSI proceduren (mikroinseminering)

 

a. Embryoner produceret ved OPU (ægopsamling) udført på Højelse Hesteklinik, og ICSI udført

    på eksternt ICSI-laboratorie (herunder VetEmbryo)

 •  Ferske embryoner
 •  Frosne embryoner

 

b. Embryoner produceret ved OPU udført på andre lokalisationer end Højelse Hesteklinik, og på

    eksternt ICSI-laboratorie.

 •  Transporteret til Højelse Hesteklinik ferske
 •  Transporteret til Højelse Hesteklinik nedkølede
 •  Transporteret til Højelse Hesteklinik frosne

 

 

Processen, hvor et befrugtet æg (embryon) overføres til livmoderen på en recipienthoppe (rugehoppe) betegnes som embryooverførsel (embryotransfer)

 

Det kritiske i denne proces er en meget præcis fastlæggelse af alderen og udviklingen af det enkelte embryon. Ægløsningstidspunktet for en given recipienthoppe (rugehoppe) i forhold til typen og beskaffenheden af det specifikke embryon, der ønskes overført, er derfor meget vigtig.

 

Højelse Hesteklinik aftaler i fællesskab med den ansvarlige ejer, producent eller leverandør, dato og tid for overførsel af, hvert enkelt embryon.

 

For sæson 2023 vil frosne embryoner produceret af VetEmbryo blive overført af VetEmbryo på Højelse Hesteklinik. Alle andre embryoner vil blive overført af Højelse Hesteklinik.

 

Efter overførsel af et embryon bliver recipienthoppen (rugehoppen) scannet ved 14 dages drægtighed, ved 28 dages drægtighed samt ved 45 dages drægtighed. Herefter overgår ansvar og risiko til embryonets ejer.

 

 

Priser:

 

Embryoner produceret ved ET: (kr. 21.000 +1 kr.)

Når recipienthoppen (rugehoppen) er 45 dage drægtig, indgås der en købsaftale om brugsretten til recipienthoppens (rugehoppens) mave, hvorefter alt ansvar for og samtlige udgifter til recipienthoppen (rugehoppen) og embryonet overgår til donorhoppens ejer-/bruger.

 

I praksis betales et ”45 dages rugehoppe fee” på kr. 21.000 for drægtigheden og samtidig sælges brugsretten til recipienthoppen (rugehoppen) til donorhoppens bruger for 1 krone. Salget er betinget af, at Højelse Hesteklinik køber recipienthoppen (rugehoppen) tilbage i perioden 15.-31. marts 2025 til samme pris.
 

Embryonet produceret ved OPU-/ ICSI: (Kr. 31.000 + 1 kr.)

Når recipienthoppen (rugehoppen) er 45 dage drægtig, indgås der en købsaftale om brugsretten til recipienthoppens (rugehoppens) mave, hvorefter alt ansvar for og samtlige udgifter til recipienthoppen (rugehoppen) og embryonet overgår til donorhoppens ejer-/bruger.

 

I praksis betales et ”45 dages rugehoppe fee” på kr. 31.000 for drægtigheden og samtidig sælges brugsretten til recipienthoppen (rugehoppen) til donorhoppens ejer/bruger for 1 krone. Salget er betinget af, at Højelse Hesteklinik køber recipienthoppen (rugehoppen) tilbage i perioden 15.-31. marts 2025 til samme pris.
 

Returnerings omkostninger:

 • Returnering 15-31 marts 2025: Recipienthoppen (rugehoppen) er i donorhoppens ejer/brugers varetægt indtil den skal returneres til Højelse Hesteklinik, Kratvej 8, 4623 Lille Skensved i perioden 15.-31. marts 2025.
 • Returnering før 15. marts 2025: Recipienthoppen kan tilbageleveres inden 15. marts 2025 mod betaling forud for opstaldning i perioden fra den faktuelle returneringsdato og frem til 15. marts 2025. Recipienthoppen skal returneres til Højelse Hesteklinik, Kratvej 8, 4623 Lille Skensved. Opstaldningsprisen er kr. 96 pr. døgn.
 • Opstaldning af Recipienthoppen på Højelse Hesteklinik efter 45 dages dr scanning: Opstaldningsprisen er kr. 144 pr. døgn. Ved længere tids opstaldning skal der indgås aftale, i form af en udfyldt online formular. Foling på stutteriet kan aftales. Opstaldning af føl på stutteriet er ikke en mulighed efter fravænning

 

Folingsovervågning:

Foling på stutteriet kan arrangeres.

Opstaldning til foling kræver at onlineaftalen angående opstaldning er udfyldt og modtaget af Højelse Hesteklinik. Opstaldningsaftalen indgås online via Højelse Hestekliniks hjemmeside: www.get2vet.dk

Recipienthoppen (rugehoppen) skal afleveres på stutteriet minimum 1 måned før forventet termin, Recipienthoppen (rugehoppen) skal være regelret vaccineret, herunder Herpes og Influenza og Tetanus. Efter fødsel vil Recipienthoppen (rugehoppen) kunne returnere til føllets ejer efter få dage.

Stutteriet har ikke mulighed for at opstalde føl, som er mere end 6 måneder gamle.

 

Depositum:

Ved overdragelsen på dag 45 betales et depositum for recipienthoppen (rugehoppen) på kr. 2.000. Pengene returneres, når recipienthoppen (rugehoppen) er tilbageleveret til Højelse Hesteklinik i normal huld, kondition, nybeskåret og med et opdateret vaccinationskort. Depositum returneres ikke ved mangler jf. nedenstående takseringsmodel

 

 • Manglende huld og kondition                           Dkk 2.000
 • Mangelfuld beskæring og hovpleje                   Dkk 2.000
 • Mangelfuld opfølgning på vaccinationer          Dkk 2.000

 

Bemærk at ved mangler på 2 eller 3 parametre vil donorhoppens ejer/bruger blive faktureret yderligere kr. 2.000 pr observeret mangel.

 

Død:

Hvis recipienthoppen (rugehoppen) dør i donorhoppens ejer/brugers varetægt, vil hoppen skulle erstattes til Højelse Hesteklinik med et beløb på kr. 12.000

 

Opstaldning:

Ændring af opstaldningsprisen kan ske med en måneds varsel til den første i en måned.

                                           

 

 

Priser 2023 (ex. moms)

 

 

Udlån af Recipienthoppe til eksterne  ET eller ICSI embryoner:

 

Priser er eksklusive transport af embryoner

 

Priserne er eksklusiv udgifter til CHR registrering, indberetninger til avlsforbund mm.

 

Betaling for recipienthoppen og andre forfaldne fakturaer, skal være tilgået Højelse Hesteklinik inden udlevering af hoppen kan foretages.

 

 

 

Højelse Recipienthoppe(rugehoppe)

Dkk

 

 

 

 

 

 

Enten Drægtig Rugehoppe-fee ved 45 dages drægtighed (ET-embryon)

-

21.000

 

Embryooverførsel (ET-embryon)

-

1.275

 

   Tillæg håndtering af tilsendte embryoner

-

1.000

 

   Tillæg ved ET efter anvendelse af frostsæd til inseminering

-

330

 

 

 

 

 

Eller Drægtig Rugehoppe-fee v. 45 dages drægtighed (OPU/ICSI embryon

-

31.000

 

Optøning og embryooverførsel (OPU/ICSI embryon)

-

2.000

 

 

 

 

 

Midlertidigt køb

-

1

 

Depositum

-

2.000

 

Opstaldning pr. døgn før 45 dages dr scanning

-

0

 

Opstaldning pr. døgn efter 45 dages dr scanning (+ 10 dage frem)

-

0

 

Opstaldning pr. døgn efter 45 dages dr scanning (Fra dag 11 efter scanning)

-

144

 

Opstaldning pr. døgn efter fødsel (Ved foling på Højelse Hesteklinik)

-

156

 

Opstaldning føl pr. døgn efter fravænning (opstaldning af føl er ikke en option)

-

250

 

 

 

 

 

Folingsovervågning på stutteriet (ekskl. Opstaldning)

-

7.000

 

 

 

 

 

Anbefalet tilkøb

 

 

 

Ansvarsforsikring / Føl-foster forsikring (anslået pris)

-

5.000

 

 

 

 

 

Eventuelle tillægsomkostninger ved returnering

 

 

 

Returnering før 15 marts 2025, opstaldning pr. døgn

-

96

 

 

 

 

 

Manglende huld og kondition ved returnering

-

2.000

 

Mangelfuld beskæring og hovpleje ved returnering

-

2.000

 

Mangelfuld opfølgning på vaccinationer ved returnering

-

2.000

 

 

 

 

 

Omkostninger ved død

 

 

 

Ved recipienthoppens død i donorhoppens ejer/brugers varetægt

-

12.000

 

Priser er opgivet ekskl. moms.

 

Opstaldningspriserne er vejledende og kan reguleres med 1 måneds varsel

 

 

 

Der findes yderligere mulighed for anvendelse af egne rugehopper

 

 

 

Priser 2023 (ex. moms)

 

 

Anvendelse af ejers egne recipienthopper (rugehopper) til eksterne ET eller ICSI embryoner:

 

En anden mulighed er at recipienthopperne (rugehopperne) ejes af donorhoppens ejer/bruger. Disse hopper kan enten afleveres på Højelse Hesteklinik til overvågning og brunstsynkronisering, eller de kan overvåges hjemmefra af egen dyrlæge. Recipienthopperne (rugehopperne) skal være unge hopper i god foderstand uden forhistorie om reproduktionsmæssige problemer og med gode regelmæssige brunster. I begge tilfælde foregår overflytning af embryon på Højelse Hesteklinik.


Opstaldes recipienthopperne (rugehopperne) på Højelse Hesteklinik, afregnes ejer/bruger med kr. 96,00 pr døgn på græs/døgnfold eller kr. 144,00 pr døgn på boks.


Scanninger og overvågning af recipienthopperne (rugehopperne) afregnes pr brunst kr. 1.800.

Drægtighedsscanninger dag 14, dag 28, dag 45 mm. afregnes pr drægtighedsscanning med kr. 583

Priserne er eksklusiv udgifter til CHR registrering, indberetninger til avlsforbund mm.

 

 

Ejers egne recipienthopper (rugehopper) til eksterne ET eller ICSI embryoner:

 

 

 

Private recipienthopper (rugehopper):

Dkk

 

 

Follikel overvågning pr brunst

-

1.800

 

Drægtighedsscanning pr gang (dg 14, dg 28, dg 45 plus følgende)

-

583

 

Opstaldning pr. døgn på græs/døgnfold

-

96

 

Opstaldning pr. døgn på boks

-

144

 

Opstaldning pr. døgn hopper med føl ved siden

-

156

 

 

 

 

 

Folingsovervågning på stutteriet (ekskl. Opstaldning)

-

7.000

 

 

 

 

 

Tillæg (alenefold, dækken, klokker mm pr døgn) ved første

-

50

 

Tillæg pr. døgn for følgende

-

25

 

 

 

 

 

Embryooverførsel (ET-embryon)

-

1.275

 

   Tillæg håndtering af tilsendte embryoner

-

1.000

 

Optøning og embryooverførsel (OPU/ICSI- embryon)

-

2.500

 

    Tillæg klargøring recipient, materialer, medicin mm. i forbindelse med

    Overførsel

 

-

 

1.000

 

Priser er opgivet ekskl. moms.

 

Medbragt ”eget foder” medfører ikke reduktion i opstaldningsprisen

Opstaldningspriserne er vejledende og kan reguleres med 1 måneds varsel

 

 

Ansvar:

Donorhoppens ejer/bruger er bekendt med de teknikker der anvendes i forbindelse med anvendelse af Recipienthopper (rugehopper), som anvendes af Højelse Hesteklinik.

 

Alle heste opstaldet på Højelse Hestekliniks Stutteri er opstaldet på ejers eget ansvar og under accept af risiko for sygdom og skader, som hesten måtte pådrage sig i forbindelse med opstaldningen.

 

Højelse Hesteklinik har en erhvervsansvarsforsikring, som dækker hesten hvis professionelle fejl skulle forekomme, den maksimale erstatning alt inklusive kan ikke overstige 80.000 euro.

 

Fra tidspunktet hvor et embryon er overført til en Højelse-rugehoppe, overgår alt ansvar og risiko for embryonet til Højelse Hesteklinik. Det er alene Højelse Hesteklinik, der træffer alle beslutninger angående håndtering af rugehoppen, eventuelle behandlinger der udføres på rugehoppen og dermed den indvirkning det kan have på embryonets overlevelse. Herunder i sidste instans aflivning af rugehoppe og af embryoner. 
 

Efter at rugehoppen er konstateret drægtig dag 45, overgår ejerskab af rugehoppen og embryon til donorhoppens ejer/bruger.
 

Efter at rugehoppen er konstateret 45 dage drægtig overgår al risiko og ansvar fra Højelse Hesteklinik til donorhoppens ejer/bruger.
 

Højelse Hesteklinik kan ikke stilles til ansvar for skader forvoldt af rugehoppe eller føl, efter rugehoppen er konstateret 45 dage drægtig.

 

Højelse Hesteklinik bestræber sig på at anvende så optimale rugehopper som muligt på ethvert givent tidspunkt. En rugehoppe er et levende individ og der vil altid kunne findes en parameter hos disse, som gør at de afviger fra den optimale sportshest.

 

Højelse Hesteklinik kan ikke stilles til ansvar for, at rugehoppen i brugsretsperioden såvel før, under og efter fødsel ikke agerer eller opfører sig som forventet overfor sine omgivelser eller sit føl.

 

Højelse Hesteklinik kan ikke stilles til ansvar for embryotab, abort, skjulte fejl, dårlig opførsel, dårlige moderegenskaber mm. hos rugehoppen.

 

Hvis rugehoppen er i Højelse Hestekliniks varetægt efter 45 dages drægtighed, er Højelse Hesteklinik bemyndiget til at rekvirere transport og indlæggelse ved lidelser, der kræver at rugehoppen indlægges på hospital. Udgifter til transport og hospitalsophold påhviler alene donorhoppens ejer/bruger.

 

Overførsel af et eksternt-embryon til en Højelse-rugehoppe kan ikke finde sted, uden at ”Online aftalen angående udlån af rugehoppe er udfyldt og modtaget af Højelse Hesteklinik.

 

I forbindelse med ICSI proceduren anvender Højelse Hesteklinik et eksternt laboratorie drevet af en underleverandør. For at koordinere processerne, vil dine kundeoplysninger blive overført til denne underleverandør. Ved håndtering af personlige data, henvises til Højelse Hestekliniks GDPR politik på http://get2vet.dk/files/GDPR_politik_hp.pdf

 

 

Betalingsbetingelser:

 

Betalingsbetingelser: 8 dage netto kontant

 

Betaling for sidst foretaget Embryotransfer eller andre forfaldne fakturaer, skal være tilgået Højelse Hesteklinik før næste Embryotransfer eller anden større behandling kan foretages.

 

Donorhoppens ejer/bruger accepterer at betale til Højelse Hesteklinik de ovenfor beskrevne omkostninger, embryooverførsel, 45 dages rugehoppe-fee (Højelse Hesteklinik), opstaldning, depositum, obligatorisk ansvarsforsikring mm., så snart rugehoppen er konstateret drægtig med et 45 dages embryon.

 

I tilfælde hvor overførsel angår overførsel af frosne ICSI embryoner produceret af VetEmbryo, accepterer Donorhoppens ejer/bruger at betale til VetEmbryo for omkostninger til transport, til embryo-overførsel.

 

Betaling foretages løbende i henhold til betalingsdatoen og sidste beløb i forbindelse med 45 dages drægtighedsdatoen for hver enkelt rugehoppe. Rugehoppen kan ikke udleveres før betalingen er modtaget. Dette gælder tillige betalingen til VetEmbryo. Ved 45 dages drægtighedsdatoen overgår al risiko, alle udgifter og alt ansvar for rugehoppen og det ufødte føl til donorhoppens ejer/bruger.

 

Ved returnering af recipenthoppe (rugehoppe) før 15. marts 2025, faktureres og betales opstaldningen frem til 15. marts 2025 før returnering af recipienthoppen (rugehoppen)

 

Ved opstaldning af Recipienthoppen på Højelse Hesteklinik efter 45 dages dr scanning, skal der indgås aftale om opstaldning. Opstaldningsaftale udfyldes online på Højelse Hestekliniks hjemmeside: www.get2vet.dk. Foling på stutteriet kan ligeledes aftales. Opstaldning af føl på stutteriet er ikke en mulighed efter fravænning ved 6 måneder.

 

Eventuel faktura for mangler (jf. depositum) på recipienthoppen (rugehoppen) på returneringstidspunktet, betales ved returnering.

 

Hvis recipienthoppen (rugehoppen) dør i donorhoppens ejer/brugers varetægt, vil hoppen skulle erstattes til Højelse Hesteklinik med et beløb på kr. 12.000

Når hesten overlades i Højelse Hestekliniks varetægt accepteres vilkår, ansvar og risici af ejer/bruger.

 

 

Anbefalinger:

Højelse Hesteklinik ApS anbefaler at tegne en følfosterforsikring ved overtagelsen af rugehoppe og embryo. Denne kan alene tegnes af ejeren af hoppe og embryo.

 

Højelse Hesteklinik ApS anbefaler at recipienthoppen (rugehoppen) vaccineres regelret mod herpesvirus (virusabort) i 5. 7. og 9. måned

 

 

 

Generelt:

 

 

Adresse:

Højelse Hestekliniks Stutteri

 

Kratvej 8,

4623 Ll. Skensved.

 

CHR nr. Stutteri. 81169

 

 

Forespørgsel / Info: 

 

Højelse Hesteklinik tlf. 56 16 80 22 (vælg 1):

 

Almindelig tidsbestilling mandag-fredag kl. 09.00 - 14.00

 

Stutteridyrlægerne tlf. 56 16 80 22 (vælg 3 for stutteri):

 

Mandag-lørdag kl. 08.00-10.00 samt

Mandag-fredag kl. 16.00-17.00

 

Når hesten er opstaldet på Højelse Hesteklinik, kontakter dyrlægerne ejer, når hesten er klar til at gå hjem.

 

Indlevering & Afhentning:

Indlevering og afhentning af hopper på Højelse Hestekliniks Stutteri foregår bedst efter aftale med stutteriet eller klinikken og inden for nedenstående tidspunkter.

 

Mandag-lørdag kl. 08.00-10.00 samt

Mandag-fredag kl. 16.00-17.00         

 

Herudover på hverdage, lørdage og søndage kun efter aftale

 

Kortere tids opstaldning af Hopper til inseminering, Donorhopper til ICSI eller ET og Recipienthopper aftales løbende.

 

Ønskes opstaldning i længere tid skal der indgås en separat aftale. Opstaldningsaftale indgås online via Højelse Hestekliniks hjemmeside: www.get2vet.dk.

Opstaldning af rugehopper kan aftales

Foling på stutteriet kan aftales.

Opstaldning af føl på stutteriet efter fravænning på 6 måneders dagen er ikke en mulighed

Opstaldning på alenefold kan tilbydes mod tillæg. Mod tillæg håndteres endvidere dækken, klokker, gamacher mm.

NB: Hopper med bagsko kan kun tilbydes alenefold. Alternativt kan de, når smeden for ejers regning har fjernet bagsko, tilbydes fællesfold.

 

Online Booking:

Inden ankomst til stutteriet skal hoppen tilmeldes via ”Online booking” på vores hjemmeside www.get2vet.dkKlik på Tilmelding til Reproduktion / Avl og klik på billedet over den ønskede behandling.

Bookningen indeholder vigtige og nødvendige oplysninger som klinikken har behov for i forbindelse med den reproduktionsprocedure der er valgt for netop din hoppe. Enkelte punkter i bookningen er obligatoriske og skal udfyldes.  

 

CHR-Register:

Grundet regler mht. CHR-register, registrering af foder og registrering af hestens ankomst og afgang fra stutteriet, er det nødvendigt, at der oplyses, hvilken CHR-register adresse hesten kommer fra og til hvilken CHR-register adresse den skal overføres til efter endt ophold på stutteriet.  Eventuelle udgifter, afledt af CHR register lovgivning mm. påhviler alene hesteejeren.

 

Konsum status / Medicinsk behandling:

Grundet regler mht.  foder registrering, medicin håndtering og medicin anvendelse er det nødvendigt at kende konsum status på alle heste, som opstaldes på stutteriet. Ved medicinsk behandling af hesten er det vigtigt at kende konsumstatus (pas afsnit IX del 2). Heste, som er udmeldt af fødekæden, kan behandles uden problemer, hvorimod heste, som ikke er udmeldt af fødekæden, kun kan behandles med et begrænset antal medicinske midler. Ved opstaldning overgiver hesteejeren ansvaret, for at hesten kan blive behandlet efter behov, og dermed udmeldt af fødekæden hvis dette er nødvendigt. Ved medicinsk behandling af føl er vi jf. gældende lovgivning pålagt at chipmærke føllet samt at udfylde midlertidigt identifikationsskema og eventuelt pasansøgning.  Økonomiske udgifter, afledt af lovgivning mm. påhviler alene hesteejeren.

 

Avlsforbund:

Det er essentielt at vide hvilket avlsforbund det/de producerede føl skal registreres i. Højelse Hesteklinik indberetter alle relevante bedækningsdata til føl som skal registreres i avlsforbund under SEGES. Ønskes føllet registreres i avlsforbund uden for ”SEGES regi” eller i udenlandsk avlsforbund påhviler det ejer selv at indberette Bedæknings og andre relevante data.

 

Foder:

Standard foderet består af: Equsana, havre, wrap og vitamin blanding. Det er altid muligt at medbringe eget foder, hvis dette er et ønske. Anvendelse af hestens eget foder medfører ingen reduktion i opstaldningsprisen.

 

Hestepas:

For at journalisering, medicinering og indberetning kan ske korrekt og til tiden, er det nødvendigt, at hoppens ejer ved indlevering af hoppen på Insemineringsstationen medbringer hestepas (konsumstatus hestepassets afsnit IX del 2 skal være udfyldt).

 

Traces / transport over grænser:

Ved opstaldning af heste, som efter endt reproduktions procedurer skal overføres til et andet land end Danmark skal der anvendes traces. Klinikken vil kunne være behjælpelige med disse under forudsætning af, at alle oplysninger er til stede. Der takseres pr forbrugt tid.

Vær opmærksom på at der kræves pas på føllet inden hjemtransport, hvis en hoppe med føl ved siden, som hører hjemme i et andet land end Danmark, opholder sig på stutteriet i mere end 30 dage. Det kan blive nødvendigt at chipmærke og anmode om hestepas for disse føl.  

 

Abort:

Hopper som har aborteret i det år hoppen indleveres på stutteriet kan kun modtages efter kontakt og accept fra stutteriets dyrlæger. Hopper som har aborteret, må som udgangspunkt ikke komme på stutteriet før 3 uger efter abort, og der skal foreligge dyrlæge attest mht. årsag til abort samt laboratorieprøvesvar mht. Herpes/EHV

 

Data / GDPR:

Ved udfyldelse af online-aftalen accepterer hoppens ejer/bruger, at vedkommende må kontaktes af Højelse Hesteklinik via telefon, via mails og via sms-beskeder med hensyn til oplysninger, information, informationsmateriale og remindere med mere. Ligeledes accepterer hoppens ejer/bruger at personlige data kan overføres til underleverandører i det omfang, dette er nødvendigt. Grundet GDPR regler vil oplysninger automatisk blive slettet 5 år efter afsluttet samarbejde.